Views
8 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W PT (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W PT (857923201010) Istruzioni per l'Uso

NEDERLANDS 86 2. Druk

NEDERLANDS 86 2. Druk ter bevestiging op de toets “ok”. 3. Het indicatielampje bij op het bedieningspaneel gaat uit als de temperatuur van 60 °C bereikt is. Een door de fabrikant ingestelde tijd van 10 minuten knippert op het display en er klinkt een geluidssignaal. 4. Plaats het gerecht in de oven. 5. De ingestelde tijd kan met de toetsen “+” of “-” worden gewijzigd. 6. Druk ter bevestiging op de toets “ok”. 7. Bij het verstrijken van de ingestelde tijd gaat de oven automatisch uit, op het display verschijnt en er klinkt een geluidssignaal. De functie "Pyrolyse" 1. Draai knop A op de automatische reinigingsfunctie Pyrolyse . Op het display verschijnt gedurende 2 seconden CLn (cleaning); de keuzeknop stelt automatisch een minimale duur van 1:30 in. 2. De duur van de automatische reinigingscyclus kan met de toetsen “+” “-” worden gewijzigd. De maximale duur van het programma is 3 uur. Om het einde van de pyrolysecyclus in te stellen gaat u als volgt te werk: 1. Druk op de toets “set” om het eind van de pyrolyseduur in te stellen. Het indicatielampje q bij het symbool gaat branden. 2. Stel het einde van de pyrolysecyclus in door op de toetsen “+” “-” te drukken. 3. Druk op “ok” om het eind van de pyrolyseduur te bevestigen. De oven wordt automatisch ingeschakeld op het eind van de pyrolysecyclus min de eerder ingestelde duur van de cyclus. Achtereenvolgens gaan de indicatielampjes q boven de symbolen branden. 4. Om de duur van de pyrolyse te verlengen drukt u op de toets “set” en stelt u de nieuwe duur van de cyclus in met de toets “+”. 5. Bevestig met de toets "ok". Op het eind van de ingestelde tijd klinkt er een geluidssignaal en verschijnt op het display. 6. Druk op “ok” om het geluidssignaal uit te zetten. 7. Draai knop A op “0”: de tijd verschijnt weer op het display. Kookwekker De timer kan alleen worden gebruikt als de oven niet in werking is, en er kan een tijd van maximaal 6 uur op worden ingesteld. Om de timer in te stellen: 1. Houd knop A op de stand “0”. Op het display verschijnt de tijd van de dag. 2. Druk op de toets “set”; het indicatielampje q naast het symbool gaat branden. Gebruik de toetsen “-” of “+” om de gewenste tijd in te stellen. 3. Druk op de toets "ok" om de instelling te bevestigen. Bij het verstrijken van de ingestelde tijd: klinkt er een geluidssignaal en knippert op het display. Druk op de toets “ok”: het geluidssignaal stopt. Op het display verschijnt de tijd van de dag weer. Kinderbeveiliging (slot) 1. Nadat u knop A op “0” heeft gezet, houdt u de toetsen “-” en “+” tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt. Opmerking: Bij het inschakelen van de beveiligingsfunctie klinkt er een geluidssignaal en verschijnt het symbool op het display. Als de beveiliging is ingesteld, verschijnt de tijd weer op het display. 2. Na de activering van de beveiliging kunnen de ovenfuncties niet meer worden gebruikt. 3. Herhaal de handelingen onder punt 1 om de beveiliging uit te schakelen.

NEDERLANDS 87 Tabel ovenfuncties Functie 0 Vooringestelde temperatuur / vermogen Temperatuurbereik / Grillbereik OVEN UIT – – Oven uit. Beschrijving functie OVENLAMPJE – – Inschakeling van het ovenlampje. CONVENTIONEEL 225°C 50-250°C Deze functie is geschikt voor het bereiden van alle soorten gerechten op één steunhoogte. De oven voorverwarmen op de gewenste temperatuur en het gerecht in de oven plaatsen zodra wordt aangegeven dat de ingestelde temperatuur is bereikt. Aanbevolen wordt voor de bereiding de tweede of derde steunhoogte te gebruiken. Deze functie is ook geschikt voor het bereiden van kant-en-klare diepvriesproducten; Volg de aanwijzingen op de verpakking. GEVENTILEERD 200°C 50-250°C Voor het bereiden van taarten met een vloeibare vulling (hartig of zoet), pizza's op enkele of dubbele steunhoogte. Bij bereiding op twee steunhoogtes wordt geadviseerd om de gerechten halverwege de bereiding van plaats te verwisselen voor een gelijkmatiger resultaat. De oven voorverwarmen op de gewenste temperatuur en het gerecht in de oven plaatsen zodra wordt aangegeven dat de ingestelde temperatuur is bereikt.