Views
10 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W DA (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W DA (857923201010) Istruzioni per l'Uso

NORSK 56 7. Etter den

NORSK 56 7. Etter den innstilte tiden, slår ovnen seg automatisk av, vises på displayet og et lydsignal vil høres. “Pyrolyse”-funksjon 1. Drei bryteren A til Pyrolyse automatisk rengjøringsfunksjon og i 2 sekunder vil displayet vise CLn (rengjøring). Valgbryteren vil automatisk stille inn en minimum varighet på 1:30. 2. For å endre den automatiske rengjøringssyklusen bruker du “+” “-” knappene. Programmet varer maks. 3 timer. For å innstille tidspunktet for endt selvrengjøringssyklus, gjør som følgende: 1. Trykk på “set”-knappen for å stille inn tidspunktet for endt pyrolyse. Indikatorlampen q ved siden av symbolet tennes. 2. Still inn tidspunktet for endt pyrolyse med “+” “-” knappene. 3. Trykk på “ok” for å bekrefte tidspunktet for endt selvrengjøring. Ovnen slår seg på automatisk ved tidspunktet for endt pyrolysesyklus minus syklusens varighet (innstilt tidligere). Indikatorlampene q over symbolene tennes etter hverandre. 4. For å øke varigheten for pyrolyse, trykker du på “set”-knappen og stiller inn den nye syklusens varighet med “+” knappen. 5. Trykk på tasten “ok” for å bekrefte. Når innstilt tid er over, høres et lydsignal og display viser . 6. Trykk på tasten “ok” for å koble ut lydsignalet. 7. Drei bryteren A til “0”: klokkeslettet vil vises igjen på displayet. Tidsur Tidsuret kan bare innstilles når ovnen ikke er i bruk og maks. innstillingstid er 6 timer. Slik innstilles tidsuret: 1. La bryteren A stå på “0”. På displayet vises klokkeslettet. 2. Trykk på “set”-knappen. Indikatorlampen q tennes ved siden av symbolet . Bruk “-” eller “+” knappene for å stille inn ønsket tid. 3. Trykk på ok-knappen for å bekrefte valget. Når innstilt tid er over: Et lydsignal høres og blinker på displayet. Trykk på “ok”-knappen: Lydsignalet stopper. Tiden vises igjen på displayet. Barnesikring (lås) 1. Når bryteren A står på “0”, trykker du på “-” og “+” knappene samtidig i 3 sekunder. Merk: Aktivering av LÅS-funksjonen indikeres med et lydsignal, og symbolet vises på displayet. Etter innstilling fortsetter displayet å vise riktig tid. 2. Ovnens funksjoner kan ikke brukes etter aktivering av sikkerhetslåsen. 3. Gå frem som beskrevet i punkt 1 for å deaktivere barnesikringen.

NORSK 57 Tabell over ovnens funksjoner Funksjon Forhåndsinnstilt Temperatur Beskrivelse av funksjon temperatur/ effektnivå område/ Grillområde OVN AV – – Ovn av. 0 LAMPE – – Slå lyset i ovnen på. OVER- UNDERVARME 225°C 50 - 250°C Funksjon som egner seg til tilberedning av alle typer retter på én rille. Forvarm ovnen til ønsket steketemperatur og sett maten i ovnen når innstilt temperatur er nådd. Vi anbefaler å bruke den andre eller tredje rillen til tilberedningen. Denne funksjonen egner seg også til tilberedning av frosne, ferdig tilberedte matvarer: Følg anvisningene på emballasjen. MED VIFTE 200°C 50 - 250°C For å bake kaker med flytende fyll (salte eller søte), pizza på én eller to riller. Bytt om posisjonen til rettene etter halv tid ved tilberedning på to nivåer for å oppnå en jevnere steking. Forvarm ovnen til ønsket steketemperatur og sett maten i ovnen når innstilt temperatur er nådd. GRILL 3 1-3 For grilling av koteletter, grillspyd, pølser, gratinering av grønnsaker og risting av brød. Forvarm ovnen i 3 - 5 min. Vi anbefaler å sette maten på 4. eller 5. rille. Ved grilling av kjøtt, anbefales det å bruke en langpanne til å samle opp stekesjyen. Plasser den på 3./ 4. rille og hell i cirka en halv liter vann.