Views
11 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W DA (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W DA (857923201010) Istruzioni per l'Uso

NORSK 64 Sette døren

NORSK 64 Sette døren på plass igjen 1. Sett hengslene på plass igjen. 2. Åpne døren helt. 3. Senk de to stopperne. 4. Lukk døren. Slik skifter man ut den bakre pæren 1. Koble ovnen fra strømnettet. Fig. 5 2. Skru løs lampedekslet (Fig. 5) og skift ut pæren (se type i anmerkning) og skru deretter til lampedekslet igjen. 3. Koble ovnen til strømnettet igjen. VIKTIG: Dersom du benytter i halogenlamper, må du ikke berøre dem med bare fingre, ellers kan de skades av fingeravtrykkene. Bruk ikke ovnen uten at lampedekslet er satt på plass.

NORSK 65 Hva må gjøres hvis... Problem Mulig årsak Løsning Ovnen virker ikke: Ingen strømtilførsel. Kontroller om det er strømbrudd. Ovnens støpsel står ikke i Koble ovnen til strømnettet. stikkontakten. Ovnsdøren er låst og kan ikke åpnes (Nutid OV9 – Framtid OV9 versjonen) Ovnsdøren er låst og kan ikke åpnes (Framtid OV5 – Datid OV7 versjonen) Den elektroniske programmeringsenheten virker ikke (Nutid og Framtid OV9 versjonen) Valgbryteren står på “0”. Drei på valgbryteren for å velge en tilberedningsfunksjon. Valgbryteren står på “ ”. Drei på valgbryteren for å velge en tilberedningsfunksjon. Elektrisk feil som skyldes spenningsvariasjoner. Elektrisk feil som skyldes spenningsvariasjoner. Elektrisk feil som skyldes spenningsvariasjoner. Slå av og på ovnen og se om problemet har løst seg. For Framtid OV5 -- Still bryteren for valg av funksjon på “0”. -- Still tidsuret på 5 min og vent til ovnsdøren kan åpnes. For Datid OV7 -- Still bryteren for valg av funksjon på F . -- Still klokken på (se “Betjeningspanel”). Vent 2 minutter til døren kan åpnes. Dersom den elektroniske programmeringsenheten (avhengig av modell) viser “F HH”, må du kontakte nærmeste serviceavdeling. Oppgi i dette tilfellet nummeret som kommer etter bokstaven “F”. Strømforbruk med standard mengde og tebrød-funksjon Kwt