Views
10 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W DA (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W DA (857923201010) Istruzioni per l'Uso

NORSK 66 Før du

NORSK 66 Før du kontakter serviceavdelingen: 1. Kontroller om du kan løse problemet selv, på bakgrunn av punktene i tabellen “Hva må gjøres hvis...”. 2. Slå av og på igjen apparatet for å se om problemet har løst seg. Dersom problemet vedvarer etter disse kontrollene, kontakt IKEAs serviceavdeling. Oppgi alltid: • en kort beskrivelse av feilen • nøyaktig ovnstype og -modell • servicenummeret (nummeret som står etter ordet Service på typeskiltet), som er plassert på den høyre innvendige kanten i ovnsrommet (synlig når døren er åpen) • din adresse • ditt telefonnummer. Hvis det er behov for noen form for reparasjon, må du kontakte IKEAs serviceavdeling (for å være sikker på at det benyttes originale reservedeler og at reparasjonen utføres korrekt).

NORSK 67 Tekniske data Mål Bredde 595 Høyde 595 Dybde 538 Anvendelig volum (L) 59 Overflate på største bakebrett (netto overflate) cm 2 1200 Øvre+ nedre varmeelement W 2450 Varmluft W 2000 Grill W 2450 Tining W 45 Kjølevifte W 21 Økofunksjon W 2450 Pyro rengjøring W 2450 Spesialfunksjon W 2450 Ovnslampe W 40 Total effekt W 2500 Antall funksjoner 9 Strømforbruk kWt 0,79 Strømforbruk med standard mengde og over- + undervarme Kwt 0,79 Strømforbruk med standard mengde og varmluft Kwt 0,90 De tekniske opplysningene finner du på typeskiltet inne i apparatet.