Views
10 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W DA (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W DA (857923201010) Istruzioni per l'Uso

SUOMI 76 Ritilöiden ja

SUOMI 76 Ritilöiden ja muiden varusteiden sijoittaminen uuniin Ritilöissä ja muissa varusteissa on lukitusjärjestelmä, joka estää niiden irtoamisen vahingossa. 1. Laita ritilä uuniin vaakatasossa, korotettu reuna A ylöspäin (kuva 1). 3. Palauta ritilä vaakatasoon ja työnnä se kokonaan paikalleen C (kuva 3). C A kuva 3 kuva 1 2. Kallista ritilää kiinnityskohdassa B (kuva 2). 4. Ritilä otetaan pois uunista toimimalla päinvastoin. Muut varusteet, kuten uunipannu ja leivinpelti, laitetaan uuniin vastaavalla tavalla. Varusteet kiinnittyvät paikalleen tasaisessa osassa olevan kohouman ansiosta. B kuva 2

SUOMI 77 Käyttöpaneeli A Toimintojen valitsin B Ohjelmointipainike: (“set”) C Vahvistuspainike (“ok”) D Ajan muuttamispainikkeet (“-” ja “+”) E Termostaatin valitsin A B C D E Upotetut säätönupit -- Paina säätönuppia keskeltä. -- Nuppi tulee esiin. -- Käännä se haluamaasi asentoon. Kun kypsennys on päättynyt, käännä säätönuppi asentoon 0 ja paina keskeltä siten, että se palautuu alkuperäiseen asentoonsa. Päivittäinen käyttö Uunin aktivoiminen Kun uuni kytketään ensimmäisen kerran sähköverkkoon tai sähkökatkon jälkeen, näyttöön tulee “12:00”. Kellon valitseminen ja kellonajan muuttaminen: 1. Paina painiketta “set”. Kellonaika vilkkuu näytössä. 2. Aseta tunnit painamalla painiketta “-” tai “+”. 3. Paina painiketta “set” ja aseta minuutit painikkeella “-” tai “+”. 4. Vahvista painamalla painiketta “ok”. Kellonajan muuttaminen: Paina painiketta “ok” 3 sekunnin ajan, kunnes aika vilkkuu näytössä. Toista yllä kuvatut toimenpiteet. Kypsennystoiminnon valitseminen 1. Käännä toimintojen valitsin A haluamasi toiminnon kohdalle. 2. Valitse lämpötila, tai toiminnoissa Grilli ja Turbogrilli tehotaso, kääntämällä valitsinta E. Esiasetetun lämpötilan tai tehotason vahvistamiseksi siirry kohtaan 3. Sulatustoimintoa varten siirry suoraan kohtaan 3. 3. Vahvista valinta painamalla painiketta “ok”. Symbolin lähelle syttyy merkkivalo. 4. Merkki sammuu, kun uunin lämpötila on saavuttanut valitun arvon. Lämpötilan muuttaminen: 1. Käännä uudelleen valitsinta E haluamasi lämpötilan kohdalle. HUOMAA Jos haluat peruuttaa valinnan, käännä valitsin A asentoon “0”. Voit myös painaa “set”-painiketta ja sammuttaa uunin pitäen voimassa aikaisemmin tekemäsi valinnat. Kypsennysajan asettaminen Valitse kypsennysaika (käytettävissä kaikissa toiminnoissa erikoistoimintoja lukuun ottamatta), jos haluat käyttää uunia määrätyn ajan. Asetetun ajan päätyttyä