Views
10 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W NL (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W NL (857923201010) Istruzioni per l'Uso

NEDERLANDS 96 Wat moet u

NEDERLANDS 96 Wat moet u doen als... Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De oven werkt Geen elektriciteit. Controleer of het elektriciteitsnet niet: spanning heeft. De oven is niet aangesloten op het stopcontact. Sluit de oven aan op het stopcontact. De ovendeur is vergrendeld en gaat niet open (Nutid OV9 – Framtid OV9 versie) De ovendeur is vergrendeld en gaat niet open (Nutid OV7 – Framtid OV7 versie) De elektronische programmeur werkt niet (Nutid en Framtid OV9 versie) De functieknop staat op “0”. Draai de functieknop om een bereidingsfunctie te selecteren. De functieknop staat op “ ”. Draai de functieknop om een bereidingsfunctie te selecteren. Elektrische storing door voltageschommelingen. Elektrische storing door voltageschommelingen. Elektrische storing door voltageschommelingen. Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het probleem verholpen is. Voor Framtid OV5 -- Zet de functieknop op “0”. -- Stel de timer in op 5 min. en wacht tot de ovendeur opengaat. Voor Datid OV7 -- Zet de functieknop op F . -- Stel de klok in op (zie “Bedieningspaneel”) Wacht 2 minuten tot de deur opengaat. Als de elektronische programmeur (indien aanwezig) "F HH" aangeeft, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice Vermeld in dat geval het nummer dat volgt op de letter “F”. Energieverbruik bij een standaard belasting en de functie Gebak in kWh

NEDERLANDS 97 Voordat u contact opneemt met de Klantenservice: 1. Controleer of u het probleem zelf kunt oplossen aan de hand van de punten die beschreven zijn in "Wat moet u doen als...". 2. Zet het apparaat uit en weer aan om te controleren of het probleem is opgelost. Neem contact op met de dichtstbijzijnde IKEA Klantenservice als de storing nog steeds optreedt na bovengenoemde controles. Vermeld altijd: • een korte beschrijving van de storing; • het type en het exacte model van de oven; • het servicenummer (dit is het nummer na het woord Service op het typeplaatje), rechts aan de binnenkant van de ovenruimte (zichtbaar met de deur open); • uw volledige adres; • uw telefoonnummer. Neem contact op met de IKEA Klantenservice als reparatie noodzakelijk is (alleen dan heeft u zekerheid dat originele vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd).