Views
8 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W SK (857923201010) Scheda programmi

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W SK (857923201010) Scheda programmi

TABUĽKY VARENIA RECEPT

TABUĽKY VARENIA RECEPT FUNKCIA PREDOHREV ÚROVEŇ (od spodu) TEPL (°C) DOBA (min) PRÍSLUŠENSTVO A POZNÁMKY Kysnuté koláče X 2 160 - 180 35 - 55 rošt + forma na koláč Sušienky/Koláčiky X 3 170 - 180 15 - 40 plech na pečenie zákuskov Odpaľované cesto X 3 180 30 - 40 plech na pečenie zákuskov Slané a sladké X 3 180 - 200 20 - 30 plech na pečenie zákuskov odpaľované cesto Snehové sušienky X 3 90 120 - 130 plech na pečenie zákuskov Jahňacie/teľacie/hovädzie /bravčové X 2 190 - 200 90 - 110 nádoba na odkvapkávanie alebo rošt + pekáč Kurča/králik/kačica X 2 190 - 200 65 - 85 nádoba na odkvapkávanie alebo rošt + pekáč Moriak/hus X 2 190 - 200 140 - 180 nádoba na odkvapkávanie alebo rošt + pekáč Pečené ryby/ryby pečené v alobale (plátky, vcelku) Lasagne/Zapečené cestoviny/Cannelloni/Nák ypy X 2 180 - 200 50 - 60 nádoba na odkvapkávanie alebo rošt + pekáč X 2 190 - 200 45 - 55 rošt + pekáč Chlieb / Posúch X 2 190 - 230 15 - 50 nádoba na odkvapkávanie alebo plech na zákusky Pizza X 2 autom. 10 - 15 nádoba na odkvapkávanie alebo plech na zákusky Toasty X 4 3 2 - 5 rošt Gratinovaná zelenina X 3 3 10 - 20 rošt + pekáč Grilované rybie filé X 4 3 20 - 30 rošt + pekáč Pečené zemiaky - 3 3 40 - 55 nádoba na odkvapkávanie Krvavý rozbíf - 2 3 30 - 50 rošt+nádoba na odkvapkávanie s vodou na 1. úrovni Jahňacie stehno/Bravč. koleno - 2 2 55 - 70 rošt+ nádoba na odkvapkávanie Sušienky/Koláčiky X 1 a 3 160 - 170 20 - 40 úroveň 3 plech na zákusky úroveň 1 nádoba na odkvapkávanie Odpaľované cesto X 1 a 3 180 35 - 45 úroveň 3 plech na zákusky úroveň 1 nádoba na odkvapkávanie Slané a sladké odpaľované cesto X 1 a 3 180 - 200 20 - 40 úroveň 3 plech na zákusky úroveň 1 nádoba na odkvapkávanie Lasagne a mäso X 1 a 3 200 50 - 100 úroveň 3 plech na zákusky úroveň 1 nádoba na odkvapkávanie Mäso a zemiaky X 1 a 3 200 45 - 100 úroveň 3 plech na zákusky úroveň 1 nádoba na odkvapkávanie Ryby a zelenina X 1 a 3 180 30 - 50 úroveň 3 plech na zákusky úroveň 1 nádoba na odkvapkávanie Snehové sušienky X 1 a 3 90 120 - 150 úroveň 3 plech na zákusky úroveň 1 nádoba na odkvapkávanie Klobásky/Špízy/Rebierka/ Hamburger Plnené koláče (tvarohový, štrúdľa, jablkový koláč) Slané torty (zeleninové torty, slané plnené torty) Plnená zelenina (paradajky, papriky, cukety, baklažány) Slané torty (zeleninové torty, slané plnené torty) X 4 3 25 - 35 rošt+nádoba na odkvapkávanie na 1. úrovni, v polovici pečenia obrá″te X 2 180 - 200 50 - 60 nádoba na odkvapkávanie alebo rošt + pekáč X 2 180 - 200 35 - 55 rošt + forma na koláč X 2 180 - 200 40 - 60 rošt + pekáč X 1 a 3 180 - 190 45 - 55 rošt + pekáč Po uplynutí polovice doby pečenia vymeňte polohu Pizze/Posúchy X 1 a 3 230 - 250 12 - 30 plech na pečenie zákuskov+nádoba na odkvapkávanie Po uplynutí polovice doby pečenia vymeňte polohu Pečené kurča - 2 2 50 - 60 rošt+nádoba na odkvapkávanie s vodou na 1. úrovni

SK NÁVOD NA POUŽITIE ELEKTRONICKEJ ČASOMIERY NUTID Elektronický časomer Zobrazenie 1 2 3 4 5 Displej Ovládací gombík pre výber funkcie Tlačidlo programovania: (“set”) Tlačidlo na potvrdenie (“ok”) Tlačidlá na úpravu času (“-” “+”) Ovládací gombík termostatu rúry Aktivácia rúry Po prvom zapojení rúry do elektrickej siete alebo po prerušení dodávky elektrickej energie sa na displeji zobrazuje “12:00”. Nastavenie a úprava nastavenia hodín: 1. Stlačte tlačidlo “set”. Na displeji budú blika″ číslice hodín. 2. Stláčaním tlačidiel “-” alebo “+” nastavte hodiny. 3. Stlačte tlačidlo “set” a tlačidlami “-” alebo “+” nastavte minúty. 4. Stlačte tlačidlo “ok”, aby ste nastavenie potvrdili. Zmena nastavenia hodín: Podržte stlačené tlačidlo “ok” 3 sekundy, až kým na displeji nezačne blika″ čas. Zopakujte hore popísané úkony. Nastavenie funkcie prípravy jedla 1. Otočte ovládací gombík do polohy želanej funkcie. 2. Otočením gombíka zvoľte teplotu alebo výkon funkcií Gril a Turbogril. Ak chcete potvrdi″ pôvodne nastavenú teplotu alebo výkon, prejdite k bodu 3. Pri funkcii “Defrost” (Rozmrazovanie) prejdite priamo k bodu 3. 3. Stlačte tlačidlo “ok”, aby ste nastavenie potvrdili; rúra sa zapne. Rozsvieti sa kontrolka vedľa . 4. Kontrolka zhasne, keď rúra dosiahne zvolenú teplotu. Zmena nastavenia teploty: 1. Otočte ovládací gombík a znovu nastavte želanú teplotu. Upozornenia: Aby ste zrušili akékoľvek nastavenie, otočte ovládací gombík do polohy “ ”. Rúru môžete vypnú″ aj stlačením tlačidla “set”, pričom si rúra udrží pôvodne nastavené funkcie. Nastavenie doby varenia Zvoľte dobu pečenia (k dispozícii so všetkými funkciami okrem špeciálnych), ak chcete rúru zapnú″ na určitú špecifickú dobu. Po ukončení nastavenej doby sa rúra vypne automaticky. Maximálna naprogramovateľná dĺžka prípravy jedla je 6 hodín. 1. Nastavte funkciu a teplotu (pozri čas″: “Nastavenie funkcie pečenia”) až po bod 2, bez potvrdenia prostredníctvom tlačidla “ok”. 2. Stlačte tlačidlo “set” (rozsvieti sa kontrolka na displeji vedľa symbolu doby pečenia ) a do 8 minút nastavte želanú dobu pečenia prostredníctvom tlačidiel “-” alebo “+”. 3. Stlačte tlačidlo “ok”, aby ste potvrdili nastavenie; rúra sa zapne a na displeji sa zobrazí zostávajúca doba pečenia. 4. Aby ste zmenili vopred nastavenú teplotu, otočte ovládací gombík . Aby sa znovu zobrazovala zostávajúca doba varenia, počkajte 5 sekúnd. na displeji: Po uplynutí vopred nastavenej doby sa na displeji zobrazí a zaznie zvukové znamenie. Rúra sa vypne automaticky. Dobu pečenia môžete zmeni″ pomocou tlačidiel “-” alebo “+”. Vrá″te sa k bodu 3 časti “Nastavenie doby pečenia”. 1. Otočte ovládací gombík do polohy “ ”. Na displeji sa znovu zobrazí presný čas. Nastavenie času ukončenia varenia Táto operácia umožňuje nastavenie hodiny ukončenia varenia s predstihom. Maximálna naprogramovateľná doba je 23 hodín a 59 minút. 1. Postupujte podľa bodov 1 a 2 v časti “Nastavenie doby pečenia”. 2. Stlačte tlačidlo “set”, aby ste nastavili čas ukončenia varenia: rozsvieti sa indikátor vedľa symbolu . 3. Nastavte čas ukončenia pečenia tlačidlami “-” alebo “+”. 4. Stlačte “ok”, aby ste potvrdili čas ukončenia varenia. Rúra sa zapne automaticky v čase vypočítanom od nastavenia ukončenia varenia odrátaním doby varenia: na displeji sa postupne rozsvietia kontrolky nad symbolmi . Špeciálne funkcie Otočte ovládací gombík do polohy funkcie : sa rozsvieti vedľa symbolu . Pizza Funkcia so stálou teplotou 250°C, vhodnou na pečenie pizze. 1. Otáčajte gombík , až kým sa na displeji nezobrazí nápis “P1”, potom sa po dvoch sekundách zobrazí naprogramovaná teplota 250°C. 2. Stlačte tlačidlo “ok”, aby ste nastavenie potvrdili. 3. Kontrolka vedľa na ovládacom paneli zhasne po dosiahnutí teploty 250°C, na displeji bude blika″ výrobcom nastavená doba pečenia 12 minút a zaznie zvukový signál. 4. Vložte jedlo. 5. Pôvodne nastavená doba sa dá upravi″ pomocou tlačidiel “+” “-”. 6. Stlačte tlačidlo “ok”, aby ste nastavenie potvrdili. 7. Po uplynutí nastavenej doby sa rúra vypne automaticky, na displeji sa zobrazí a zaznie zvukové znamenie. Ohrievanie jedál Umožňuje udržiava″ rúru pri stálej teplote 60°C. 1. Otáčajte gombíkom , až kým sa na displeji nezobrazí nápis “P2”, po dvoch sekundách sa zobrazí vopred nastavená teplota 60°C. 2. Stlačte tlačidlo “ok”, aby ste nastavenie potvrdili. 3. Kontrolka vedľa na ovládacom paneli zhasne po dosiahnutí teploty 60°C, na displeji bude blika″ výrobcom nastavená doba 10 minút a zaznie zvukový signál. 4. Vložte jedlo. 5. Pôvodne nastavená doba sa dá upravi″ pomocou tlačidiel “+” alebo “-”. 6. Stlačte tlačidlo “ok”, aby ste nastavenie potvrdili. 7. Po uplynutí nastavenej doby sa rúra vypne automaticky, na displeji sa zobrazí a zaznie zvukové znamenie.