Views
9 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W SK (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W SK (857923201010) Istruzioni per l'Uso

SLOVENSKY 90 Technické údaje Rozmery Šírka 595 Výška 595 Hĺbka 538 Použiteľné objemy (l) 59 Plocha najväčšieho plechu na pečenie (využiteľný povrch) cm 2 1200 Vrchnný a spodný ohrievací článok, W 2450 Pečenie s horúcim vzduchom, W 2000 Gril, W 2450 Rozmrazovanie, W 45 Chladiaci ventilátor, W 21 Funkcia Eco, W 2450 Pyrolytické čistenie, W 2450 Špeciálna funkcia, W 2450 Žiarovka rúry, W 40 Celkový výkon, W 2500 Počet funkcií 9 Spotreba energie, kWh 0,79 Spotreby energie, pri štandardnom vyťažení rúry a ohreve vrchného a spodného 0,79 článku, kWh Spotreba energie pri štandardnom vyťažení rúry a s ventiláciou, kWh 0,90 Technické informácie sa nachádzajú na typovom štítku vnútri spotrebiča.

SLOVENSKY 91 Montáž Po vybalení rúry skontrolujte, či sa spotrebič pri preprave nepoškodil a či sa dvierka správne zatvárajú. V prípade problémov zavolajte predajcu alebo najbližšiu prevádzku servisu. Aby ste predišli akémukoľvek poškodeniu, pri inštalácii iba vyberte rúru z podstavca z polystyrénu. Príprava skrinky, kde má byť rúra vstavaná • Nábytok, ktorý bude v kontakte s rúrou, musí odolávať teplu (min. 90°C). • Pred vsadením rúry urobte všetky potrebné výrezy a z otvoru odstráňte odrezky a piliny. • Po inštalácii nesmie byť spodná časť rúry prístupná. • Na zaručenie správnej činnosti spotrebiča zabezpečte, aby nebola prikrytá minimálna medzera medzi pracovnou plochou a horným okrajom rúry. Všeobecné odporúčania Pred používaním -- Odstráňte všetky ochranné diely z lepenky, ochranné fólie a nálepky z príslušenstva. -- Z rúry vyberte príslušenstvo, zohrejte ju na 200 °C a nechajte ju v činnosti približne jednu hodinu, aby sa odstránil pach a dym z izolačného materiálu a konzervačného tuku. Počas používania -- Neklaďte na dvierka ťažké predmety, pretože by ich to mohlo poškodiť. -- Neopierajte sa o dvierka a na ich rukoväť nič nevešajte. -- Vnútro rúry nevykladajte alobalom. -- Nikdy nelejte vodu do horúcej rúry. Mohol by sa tak poškodiť smaltovaný povrch. -- Hrnce a panvice neposúvajte po dne rúry, mohol by sa tým poškodiť smaltovaný povrch. -- Skontrolujte, či elektrické káble alebo iné elektrické spotrebiče v blízkosti rúry nemôžu prísť do styku s jej horúcimi časťami alebo či sa nemôžu zachytiť do jej dvierok. -- Rúru nevystavujte poveternostným vplyvom.