Views
9 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W HU (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W HU (857923201010) Istruzioni per l'Uso

ČEŠTINA 18 Nasazení

ČEŠTINA 18 Nasazení dveří 1. Zasaďte závěsy do jejich umístění. 2. Dveře úplně otevřete. 3. Obě blokovací páčky sklopte. 4. Zavřete dveře. Výměna zadní žárovky trouby 1. Odpojte troubu od zdroje energie. Obr. 5 2. Odšroubujte kryt žárovky (obr. 5), vyměňte žárovku (viz poznámku o typu žárovky) a našroubujte kryt osvětlení zpět. 3. Znovu připojte troubu k elektrické síti. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V případě i použití halogenových žárovek se jich nedotýkejte holýma rukama, aby se nepoškodily otisky prstů. Nepoužívejte troubu bez nasazeného krytu osvětlení.

ČEŠTINA 19 Co dělat, když ... Problém Možná příčina Řešení Trouba nefunguje: Není přívod elektrického Zkontrolujte elektrické napájení proudu. Trouba není zapojená do elektrické sítě. Připojte troubu k přívodu elektrického proudu. Dveře jsou zablokované a nejdou otevřít (model OV9 – Framtid OV9). Dveře jsou zablokované a nejdou otevřít (model Framtid OV5 – Datid OV7). Elektronický programátor nefunguje (model Nutid a Framtid OV9) Volič je nastavený na “0”. Voličem funkcí otočte na funkci pečení. Volič funkcí je nastavený na “ ”. Voličem funkcí otočte na funkci pečení. Elektrická porucha z důvodu kolísání napětí. Elektrická porucha z důvodu kolísání napětí. Elektrická porucha z důvodu kolísání napětí. Vypněte a opět zapněte troubu, abyste zjistili, zda porucha stále trvá. Pro Framtid OV5 -- Volič funkcí nastavte na "0". -- Nastavte časovač na 5 min a počkejte, až se dveře uvolní. Pro Datid OV7 -- Volič funkcí nastavte na F . -- Nastavte hodiny na (viz "Ovládací panel"). Počkejte asi 2 minuty, než se dveře uvolní. Jestliže elektronický programátor (je-li jím trouba vybavena) signalizuje “F HH”, obraťte se na nejbližší poprodejní servis. V tomto případě sdělte číslo, které následuje za písmenem “F”. Spotřeba energie se standardním zatížením a funkcí pečivo kWh