Views
9 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W HU (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W HU (857923201010) Istruzioni per l'Uso

MAGYAR 32 Kezelőpanel A

MAGYAR 32 Kezelőpanel A Funkcióválasztó gomb B Programozás gomb: ("set") C Megerősítés gomb ("ok") D Időértékek változtatására szolgáló gombok („-” „+”) E Hőmérséklet-szabályozó gomb A B C D E Nem kiemelkedő gombok -- A gomb közepét megnyomva kell használni. -- Fluoreszkáló gomb. -- Forgassa a kívánt pozícióba. Amikor a sütés befejeződött, forgassa a gombot 0 helyzetbe, és nyomja meg ismét, hogy visszakerüljön kiinduló pozíciójába. Napi használat Sütő aktiválása Első alkalommal azután, hogy a sütőt az elektromos hálózatra kötötte, illetve a tápfeszültség megszakadását követő újracsatlakoztatáskor a kijelzőn „12:00” látszik. Az óra kiválasztása és módosítása: 1. Nyomja meg a „set” gombot. Az idő villog a kijelzőn. 2. Az óra értékének beállításához nyomja meg a „-” vagy „+” gombot. 3. A perc értékének beállításához nyomja meg a „set” és a „-” vagy „+” gombot. 4. Nyomja meg az „ok” gombot a megerősítéshez. A pontos idő módosításához: Tartsa lenyomva az "ok" gombot 3 másodpercen át, amíg a kijelzőn nem kezd el villogni az óra értéke. Ismételje meg a fent leírt műveletet. Sütési funkció kiválasztása 1. Forgassa az A gombot a kívánt funkcióra. 2. Az E gombot elforgatva válassza ki a hőmérsékletet, illetve Grill és Turbógrill esetén a teljesítményszintet. A hőmérséklet vagy az előre beállított teljesítményszint megerősítéséhez lépjen a 3. pontra. A „Kiolvasztás” funkció esetén lépjen közvetlenül a 3. pontra. 3. Nyomja meg az „ok” gombot a megerősítéshez; a sütő bekapcsol. A jelzés a mellett kigyullad. 4. A jelzés kialszik, amikor a sütő hőmérséklete eléri a kiválasztott hőmérsékletet. A hőmérséklet módosításához: 1. Forgassa el az E gombot, és válassza ki ismét a kívánt hőmérsékletet. MEGJEGYZÉS Bármilyen választás elvetéséhez forgassa az A gombot „0” állásba. Egyébként nyomja meg a „set” gombot a sütő kikapcsolásához a korábban kiválasztott funkciók megtartása mellett.

MAGYAR 33 Sütés időtartamának kiválasztása A sütési időtartam kiválasztásával (a speciális funkciók kivételével valamennyi funkcióval használható) a sütőt egy meghatározott időszakaszra kapcsolja be. Ezen időtartam lejártakor a sütő automatikusan kikapcsol. A maximálisan beállítható sütési időtartam 6 óra. 1. Állítsa be a funkciót és a hőmérsékletet (lásd: „Sütési funkció kiválasztása” szakasz) a 2. pontig anélkül, hogy az „ok” gombbal megerősítést végezne. 2. Nyomja meg a „set” gombot (a q jelzés felgyullad a kijelzőn a sütési időtartam szimbóluma mellett ), és 8 percen belül válassza ki a kívánt sütési időtartamot a „-” vagy „+” gomb megnyomásával. 3. Nyomja meg az „ok” gombot a választás megerősítéséhez; a sütő bekapcsol, és a kijelző a hátralévő sütési időtartamot mutatja. 4. Az előzetesen beállított hőmérséklet módosításához forgassa el az E gombot. A hátralévő sütési időtartam kijelzéséhez való visszatéréshez várjon 5 másodpercig. megjelenik a kijelzőn: A korábban beállított idő leteltekor, a jelenik meg a kijelzőn, és megszólal a csengő. A sütő automatikusan kikapcsol. A sütési időtartamot a „-” vagy „+” gomb segítségével módosíthatja. Lapozzon vissza „A sütési időtartam kiválasztása” c. szakasz 3. pontjához. 1. Forgassa el az A gombot „0” állásba. A pontos idő újra megjelenik a kijelzőn. Sütés befejezési idejének kiválasztása Ez a funkció a sütés befejezési idejének beállítására szolgál. A maximálisan beprogramozható idő 23 óra 59 perc. 1. Kövesse „A sütési időtartam kiválasztása” c. szakasz 1. és 2. pontjában leírtakat. 2. Nyomja meg a „set” gombot a sütés befejezési idejének beállításához: a q jelzés felgyullad a szimbólum mellett. 3. Állítsa be a sütés végének időpontját a „-” vagy a „+” gomb segítségével. 4. A sütés befejezési időpontjának a megerősítéséhez nyomja meg az „ok” gombot. A sütő a sütés vége időpont mínusz a sütési időtartam időpontjában automatikusan bekapcsol: a kijelzőn a q jelzések a szimbólumok fellett egymás után felgyulladnak. Speciális funkciók Forgassa az A gombot a funkcióra: a q felgyullad a szimbólum mellett. Pizza 250 °C-os állandó hőmérséklet funkció, kifejezetten pizzasütéshez. 1. Forgassa el az E gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „P1” üzenet, majd pedig 2 másodperc múlva az előre beállított 250 °C hőmérséklet. 2. Nyomja meg az „ok” gombot a megerősítéshez. 3. A kezelőlapon a melletti jelzés kialszik, amikor a 250°C-os hőmérsékletet elérte, a gyárilag beállított 12 perces időtartam villog a kijelzőn, és a csengő hangjelzést ad. 4. Helyezze be az ételt a sütőbe. 5. Az előre beállított idő a „-” vagy „+” gomb segítségével módosítható. 6. Nyomja meg az „ok” gombot a megerősítéshez. 7. A beállított idő leteltekor, a sütő automatikusan kikapcsol, a jelenik meg a kijelzőn, és megszólal a csengő. Melegentartás Segítségével 60 °C-os állandó hőmérsékleten tartható a sütő. 1. Forgassa el az E gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „P2” üzenet, majd pedig 2 másodperc múlva az előre beállított 60 °C hőmérséklet.