Views
11 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W HU (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W HU (857923201010) Istruzioni per l'Uso

БЪЛГАРСКИ 58 2.

БЪЛГАРСКИ 58 2. Натиснете бутона “ok”, за да потвърдите. 3. Индикаторът при на командното табло изгасва , когато е достигната температура 60°C, фабрично зададеното време от 10 минути мига на дисплея и се включва звуков сигнал. 4. Поставете ястието във фурната. 5. Предварително зададеното време може да се модифицира с бутони “+” или “-”. 6. Натиснете бутона “ok”, за да потвърдите. 7. След изтичане на зададеното време, фурната се изключва автоматично, се показва на дисплея и се включва звуков сигнал. Функция "Пиролиза" 1. Завъртете копчето A на Пиролиза , функция за автоматично почистване и в продължение на 2 секунди, дисплеят ще покаже CLn (почистване); селекторът автоматично ще зададе минималната продължителност от 1:30. 2. За да модифицирате автоматично продължителността на цикъла на почистване, използвайте бутоните “+” “-”. Максималното програмируемо време е 3 часа. За да зададете край на цикъла на пиролиза, процедирайте както следва: 1. Натиснете бутона “ok”, за да зададете края на времетраенето на цикъла за пиролиза. Индикаторът q до символа свети. 2. Задайте края на цикъла за пиролиза с бутони “+” “-”. 3. Натиснете бутона “ok”, за да потвърдите края на времетраенето на цикъла на пиролиза. Фурната ще се включи автоматично в края на цикъла за пиролиза минус продължителността на цикъла (предварително зададен). Индикаторите q над символите светват последователно. 4. За да увеличите продължителността на цикъла за пиролиза, натиснете бутона “set” и задайте продължителността на новия цикъл с бутон “+”. 5. Потвърдете с бутона “ok”. При изтичане на зададеното време, се включва звуков сигнал и дисплея ще покаже . 6. Натиснете бутона "ok", за да спрете звуковия сигнал. 7. Завъртете копчето A на “0”: времето ще се появи отново на дисплея. Таймер Таймерът може да се използва само при изключена фурна и позволява да се настрой максимално време от 6 часа. За да настройте таймера: 1. Оставете бутон A завъртян на “0”. На дисплея се появява точното време 2. Натиснете бутон “set”, индикаторът q до символа свети. Използвайте бутоните “-” o “+”, за да зададете желаното време. 3. Натиснете бутона “ok”, за да потвърдите избора. При изтичане на зададеното време: Прозвучава звуков сигнал и мига на дисплея. Натиснете бутона “ok”: звуковият сигнал спира. На дисплея се показва отново точното време. Безопасност за деца (Заключване) 1. След завъртане на бутон А на “0”, натиснете бутони “-” и “+” едновременно за 3 секунди. Забележка: Активирането на функцията LOCK се указва от звуков сигнал, докато символът се появява на дисплея. След като се настрой, дисплеят ще продължи да указва времето. 2. Функциите на фурната не могат да бъдат използвани след активирането на функцията Safety Lock. 3. За да я изключите, повторете посочената последователност, описана в точка 1

БЪЛГАРСКИ 59 Таблица на функциите на фурната Функция 0 Предварително настройване на температура/ Ниво на мощност Температурен обхват/ Обхват на грил Описание на функция ИЗКЛЮЧЕНА ФУРНА – – Изключена фурна КРУШКА – – Включване на вътрешната лампичка на фурната. КОНВЕНЦИОНАЛНО ГОТВЕНЕ КОНВЕКЦИОННО ПЕЧЕНЕ 225°C 50°C - 250°C Функцията е подходяща за готвене на всякакви видове ястия на едно ниво. Загрейте предварително фурната до желаната температура и поставете храната в нея, когато е достигната желаната температура. Препоръчва се, да се използва второто или третото ниво на готвене. Тази функция е също подходяща за готвене на замразени храни; Следвайте инструкциите посочени на опаковката на храната. 200°C 50°C - 250°C За печене на торти с течна плънка (сладки или солени храни), пици на на едно или две нива. Когато готвите на две нива, сменете позицията на ястията, при изтичане на половината от времето за готвене, за да се постигне поравномерно изпичане. Загрейте предварително фурната до желаната температура и поставете храната в нея, когато е достигната желаната температура. ГРИЛ 3 1-3 За приготвяне на пържоли, кебапчета, наденици, зеленчукови огретени и за препичане на хляб. Загрейте предварително фурната за 3 - 5 мин. Поставете храната на 4°-то или 5°-то ниво. Когато печете месо, използвайте тава за събиране на капеща мазнина. Поставете тавата на 3-то/4-то ниво и прибавете около половин литър вода.