Views
10 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W HU (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W HU (857923201010) Istruzioni per l'Uso

БЪЛГАРСКИ 68

БЪЛГАРСКИ 68 Преди да се обадите в Сервиза за поддръжка: 1. Вижте дали сте в състояние да разрешите проблема сами с помощта на предложенията, дадени в раздела "Какво да се направи, ако ...". 2. Изключете уреда и го включете отново, за да проверите дали неизправността е отстранена. Ако след извършване на горепосочените проверки неизправността все още не е отстранена, свържете се с най-близкия Сервиз за поддръжка IKEA. Посочете: • кратко описание на неизправността; • типа и модела на фурната; • сервизния номер (числото след думата Service на табелката с данни), намиращ се на десния край на отвора на фурната (вижда се, когато вратичката на фурната е отворена); • Вашият пълен адрес; • Вашият телефонен номер. Ако е необходимо фурната да се ремонтира, се свържете със Сервиз за поддръжка на IKEA (това е гаранция, че ще бъдат използвани оригинални резервни части и поправките ще бъдат извършени правилно).

БЪЛГАРСКИ 69 Технически данни Размери Ширина 595 Височина 595 Дълбочина 538 Използваеми обеми (л) 59 Зона на най-голяма повърхност за печене (нетна повърхност) cм2 1200 Горен+ долен нагревател W 2450 Поток въздух W 2000 Грил W 2450 Размразяване W 45 Вентилатор за охлаждане W 21 Функция Eco W (Икономична функция) 2450 Пиролитично почистване W 2450 Специална функция W 2450 Крушка на фурната W 40 Общо потребление W 2500 Брой на функциите 9 Потребление на електроенергия kWh 0,79 Потребление на електроенергия при стандартно натоварване и горен и долен 0,79 нагревател Kwh Потребление на електроенергия при стандартно натоварване и готвене с 0,90 вентилатор Kwh Техническата информация се намира на табелката с данни, поставена вътре в уреда.