Views
11 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W HU (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W HU (857923201010) Istruzioni per l'Uso

ROMÂNĂ 90 Pentru a

ROMÂNĂ 90 Pentru a monta la loc uşa 1. Introduceţi balamalele în locaşurile lor. 2. Deschideţi uşa în întregime. 3. Coborâţi cele două dispozitive de oprire. 4. Închideţi uşa. Pentru a înlocui becul posterior 1. Deconectaţi cuptorul de la reţeaua electrică. Fig. 5 2. Deşurubaţi capacul becului (Fig. 5), înlocuiţi becul (vezi nota despre tipul becului) şi înşurubaţi la loc capacul becului. 3. Conectaţi din nou aparatul la reţeaua electrică. IMPORTANT: dacă se folosesc becuri cu i halogen, nu le atingeţi cu mâna, pentru a evita deteriorarea acestora din cauza amprentelor digitale. Nu folosiţi cuptorul până când nu aţi pus la loc capacul becului.

ROMÂNĂ 91 Ce trebuie să faceţi dacă... Problemă Cauză posibilă Soluţie Cuptorul nu funcţionează: Nu există curent electric. Verificaţi să nu fie întrerupt curentul electric. Cuptorul nu este conectat la priză. Conectaţi cuptorul la reţeaua electrică. Uşa cuptorului este blocată şi nu se poate deschide (versiunea Nutid OV9 – Framtid OV9). Uşa cuptorului este blocată şi nu se poate deschide (versiunea Framtid OV5 – Datid OV7). Dispozitivul de programare electronică nu funcţionează (versiunea Nutid şi Framtid OV9) Butonul selector este setat pe “0”. Rotiţi butonul selector pentru a selecta o funcţie de coacere. Butonul selector este setat pe “ ”. Rotiţi butonul selector pentru a selecta o funcţie de coacere. Defecţiune electrică din cauza fluctuaţiilor de tensiune. Defecţiune electrică din cauza fluctuaţiilor de tensiune. Defecţiune electrică din cauza fluctuaţiilor de tensiune. Opriţi cuptorul şi apoi porniţi-l din nou, pentru a vedea dacă defecţiunea a fost eliminată. Pentru Framtid OV5 -- Puneţi butonul selector de funcţii pe “0”. -- Reglaţi durata la 5 min. şi aşteptaţi ca uşa cuptorului să fie deblocată. Pentru Datid OV7 -- Puneţi butonul selector de funcţii pe F . -- Puneţi ceasul pe (vezi “Panoul de comandă”) Aşteptaţi 2 minute ca uşa să fie deblocată. Dacă dispozitivul de programare electronic (în funcţie de model) indică “F HH”, contactaţi Serviciul de Asistenţă cel mai apropiat. În acest caz, specificaţi numărul care urmează după litera “F”. Consum de energie cu o încărcare standard şi cu funcţia Patiserie kWh