Views
10 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W SV (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W SV (857923201010) Istruzioni per l'Uso

DANSK 30 Indsætning af

DANSK 30 Indsætning af riste og andet tilbehør i ovnen Risten og det øvrige tilbehør er forsynet med et blokeringssystem, der hindrer, at de trækkes ud utilsigtet. 1. Før risten vandret ind med den hævede del “A” vendt opad (fig. 1). 3. Anbring igen risten i vandret position, og skub den helt ind “C” (fig. 3). C A Fig. 3 Fig. 1 2. Vip risten, når den befinder sig ud for blokeringspositionen “B” (fig. 2). 4. Risten trækkes ud i modsat rækkefølge. Det øvrige tilbehør, f.eks. dryppebakken og bagepladerne, sættes ind på samme måde. Fremspringet på den flade del gør blokeringen mulig. B Fig. 2

DANSK 31 Betjeningspanel A Vælgerknap B Programmeringsknap: (“set”) C Knap til bekræftelse (“ok”) D Knapper til ændring af tid (“-” “+”) E Termostatknap Daglig brug Tænding af ovnen Når apparatet sluttes til elnettet for første gang, eller når der har været strømafbrydelse, viser displayet “12:00”. Valg og ændring af klokkeslæt: 1. Tryk på knappen “set”. Klokkeslættet blinker på displayet. 2. Tryk på knappen “-” eller “+” for at indstille timetallet. 3. Tryk på knappen “set” og “-” eller “+” for at indstille minuttallet. 4. Tryk på knappen “ok” for at bekræfte. Sådan ændres klokkeslættet: Hold knappen “ok” inde i 3 sekunder, til klokkeslættet blinker på displayet. Gentag ovenstående trin. Valg af tilberedningsfunktion 1. Drej knappen A til den ønskede funktion. 2. Drej knappen E for at vælge temperaturen eller effektniveauet for funktionerne Grill og Turbo grill. Hvis du ønsker at bekræfte temperaturen eller A B C D E Drejetrykknapper -- For at benytte denne knap, skal du trykke midt på den. -- Knappen kommer ud. -- Drej den til den ønskede position. Når tilberedningen er færdig, skal knappen drejes tilbage til 0, hvorefter den igen skal trykkes ind for at stille den tilbage til den oprindelige position. det forudindstillede effektniveau, skal du gå videre til punkt 3. Gå direkte til punkt 3, hvis du ønsker at bruge funktionen Optøning. 3. Tryk på knappen “ok” for at bekræfte. Ovnen tænder. Kontrollampen ved siden af tænder. 4. Kontrollampen slukker, når ovnen når den valgte temperatur. Sådan ændres temperaturen: 1. Drej knappen E, og vælg den ønskede temperatur igen. NB: Et valg annulleres ved at dreje knappen A til “0”. Du kan også trykke på “set” for at slukke for ovnen og bevare de tidligere valgte funktioner. Valg af tilberedningens varighed Vælg tilberedningens varighed (gælder for alle funktioner med undtagelse af specialfunktioner), hvis ovnen skal være tændt i et bestemt tidsrum. Efter endt