Views
9 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W SV (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W SV (857923201010) Istruzioni per l'Uso

NORSK 52

NORSK 52 Produktbeskrivelse 4 1 2 3 5 6 7 Øverste rille Nederste rille 8 1 Betjeningspanel 2 Kjølevifte 1) (skjult) 3 Grillbeskyttelse 2) 4 Øvre varmeelement/Grill 1) Når ovnen er slått av kan det hende kjøleviften fortsetter å gå en liten stund. Under pyrolyse vil viften gå raskere enn ved tilberedning. 5 Lampen bak i ovnen 6 Ovnsvifte 7 Varmeelement i bunnen (ikke synlig) 8 Kjøledør 2) Hindrer at maten kommer i direkte kontakt med grillen. Vi anbefaler likevel ikke å berøre beskyttelsen mens ovnen er i funksjon. Tilbehør Bakebrett Langpanne Termometer Rist 2x 1x Støtte for langpanne 1x 1x 1x

NORSK 53 Plassering av rister og annet tilbehør i ovnen Risten og det andre tilbehøret er utstyrt med et blokkeringssystem som hindrer at det blir trukket ut ved en feiltakelse. 1. Sett risten vannrett inn, slik at den opphøyde delen “A” peker opp (fig. 1). 3. Sett risten vannrett igjen og skyv den helt inn på plass “C” (fig. 3). C A Fig. 3 Fig. 1 2. Skråstill risten ved blokkeringsstillingen “B” (fig. 2). 4. Gå frem i motsatt rekkefølge når du skal trekke ut risten. Det andre tilbehøret, slik som langpannen og bakebrettet, settes inn på akkurat samme måte. Fremspringen på den flate delen gjør at tilbehøret blokkeres. B Fig. 2