Views
11 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W BG (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W BG (857923201010) Istruzioni per l'Uso

ČEŠTINA 10

ČEŠTINA 10 automatického čištění, použijte tlačítka "+" nebo "-". Maximální délka programu je 3 hodiny. Chcete-li nastavit konec cyklu pyrolýzy, postupujte takto: 1. Stiskněte tlačítko "set" k nastavení času konce pyrolýzy. Ukazatel q u symbolu se rozsvítí. 2. Nastavte čas konce cyklu pyrolýzy pomocí tlačítek "+" nebo "-". 3. Stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení času konce pyrolýzy. Trouba se zapne automaticky po skončení cyklu pyrolýzy s odečtením délky cyklu (předtím nastaveno). Postupně se rozsvítí ukazatele q nad symboly . 4. Chcete-li délku pyrolýzy prodloužit, stiskněte tlačítko "set" a nastavte novou délku cyklu pomocí tlačítka "+". 5. Potvrďte tlačítkem "OK". Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál a na displeji se objeví . 6. K přerušení zvukového signálu stiskněte "OK". 7. Otočte voličem A na "0"; na displeji se opět objeví denní čas. Časovač Časovač lze použít pouze s troubou, která není zapnutá, a umožňuje nastavení maximálního času 6 hodin. K nastavení časovače: 1. Ovladač A ponechte na “0”. Na displeji se objeví denní čas. 2. Stiskněte tlačítko “set”. Rozsvítí se ukazatel q u symbolu . K nastavení požadovaného času použijte tlačítka "-" nebo "+". 3. Volbu potvrďte tlačítkem OK. Po uplynutí nastaveného času: Zazní zvukový signál a na displeji bliká . Stiskněte tlačítko “OK”: zvukový signál se vypne. Na displeji se objeví denní čas. Dětská bezpečnostní pojistka (zablokování) 1. Po nastavení voliče A na “0” stiskněte současně tlačítka "-" a "+" na 3 vteřiny. Poznámka : Zapnutí funkce zablokování signalizuje zvukový signál a na displeji se objeví symbol . Po nastavení se na displeji bude stále zobrazovat čas. 2. Po aktivaci bezpečnostní pojistky není možné používat funkce trouby. 3. Chcete-li pojistku vypnout, opakujte postup podle bodu 1.

ČEŠTINA 11 Tabulka funkcí trouby Funkce Přednastavená Teplotní Popis funkce teplota / stupeň výkonu rozsah / rozsah grilu 0 VYPNUTÁ – – Vypnutá trouba. TROUBA OSVĚTLENÍ – – K zapnutí osvětlení trouby. TRADIČNÍ 225°C 50 - 250°C Funkce vhodná pro pečení jakéhokoli jídla na jedné úrovni. Troubu předehřejte na požadovanou teplotu a po jejím dosažení vložte jídlo dovnitř. Doporučujeme použít k pečení druhou nebo třetí úroveň drážek. Tato funkce je také vhodná pro pečení hotových zmrazených jídel. Dbejte pokynů uvedených na obalu. TRADIČNÍ PEČENÍ S VENTILÁTOREM 200°C 50 - 250°C K pečení koláčů nebo dortů s tekutou náplní (slanou nebo sladkou) na jedné nebo na dvou úrovních. K pečení na dvou úrovních, v polovině doby pečení plechy vyměňte, dosáhnete tak rovnoměrnějšího propečení. Troubu předehřejte na požadovanou teplotu a po jejím dosažení vložte jídlo dovnitř. GRIL 3 1-3 Ke grilování steaků, kebabů a uzenin, k zapékání zeleniny a smažení topinek. Troubu asi na 3 -5 min. předehřejte. Doporučujeme vložit jídlo na 4. nebo 5. úroveň drážek. Při pečení masa doporučujeme použít hluboký plech k zachycování vypečeného tuku. Zasuňte ho do 3. nebo 4. úrovně drážek a nalijte do něj asi půl litru vody.