Views
9 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W BG (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W BG (857923201010) Istruzioni per l'Uso

ČEŠTINA 20 Než

ČEŠTINA 20 Než zavoláte do poprodejního servisu: 1. Ověřte si, zda nemůžete vyřešit problémy sami pomocí návrhů popsaných v tabulce "Co dělat, když... ". 2. Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste zjistili, zda porucha stále trvá. Projevuje-li se závada i po provedení výše uvedených úkonů, obraťte se prosím na poprodejní servis IKEA. Vždy uveďte: • stručný popis poruchy; • typ a přesný model trouby; • servisní číslo (číslo za slovem Service na typovém štítku), které je uvedeno na pravém okraji vnitřku trouby (je vidět při otevřených dveřích trouby). • svoji úplnou adresu; • své telefonní číslo. Jestliže je nutná oprava, obraťte se na autorizovaný poprodejní servis IKEA (abyste měli jistotu, že budou použity originální náhradní díly a že oprava bude provedena správně).

ČEŠTINA 21 Technické údaje Rozměry Šířka 595 výška 595 Hloubka 538 Využitelný objem (L) 59 Plocha největšího plechu na pečení (čistý povrch) cm 2 1200 Horní+dolní topný článek W 2450 Horký vzduch W 2000 Gril W 2450 Rozmrazování W 45 Chladicí ventilátor W 21 Funkce EKO W 2450 Pyro čištění W 2450 Speciální funkce 2450 Žárovka trouby W 40 Celkový příkon W 2500 Počet funkcí 9 Spotřeba energie kWh 0,79 Spotřeba energie se standardním zatížením a horním + dolním ohřevem kWh 0,79 Spotřeba energie se standardním zatížením a ventilátorem kWh 0,90 Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku uvnitř spotřebiče.