Views
10 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W BG (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W BG (857923201010) Istruzioni per l'Uso

БЪЛГАРСКИ 54

БЪЛГАРСКИ 54 Описание на продукта 4 кг 2 3 5 6 7 Горен рафт Долен рафт 8 кг Командно табло 2 Вентилатор за охлаждане 1 (не се вижда) 3 Предпазна защита на грил 2) 4 Горен нагревател/Грил 1) Охлаждащият вентилатор може да продължи да работи за известно време, след изключване на фурната. По време цикъла за пиролиза, скоростта на вентилатора се увеличава, в сравнение с функциите за нормално готвене. 5 Задна крушка на фурната 6 Вентилатор на фурната 7 Долен нагревател (не се вижда) 8 Вратичка за охлаждане на фурната 2) Предпазва храната от директен контакт с грила. Все пак се препоръчва да не се докосва предпазната защита, когато фурната е включена. Принадлежности Тава за сладкиши Тава за отцеждане Термометър Скара 2x 1x Опора на тава за отцеждане 1x 1x 1x

БЪЛГАРСКИ 55 Поставяне на скари и други принадлежности във фурната Скарата и другите принадлежности се доставят с механизъм за блокиране, за предотвратяване на тяхното ненадейно изваждане. 1. Поставете скарата хоризонтално, с част “A” насочена нагоре (Фиг. 1). 3. Върнете скарата в хоризонтална позиция и я натиснете до край в позиция “C” (Фиг. 3). C A Фиг. 3 Фиг. 1 2. Захванете скарата, когато тя достигне позицията на блокиране (Фиг. 2). 4. За да свалите скарата, процедирайте по обратен ред. Другите принадлежности, като тава за отцеждане и тава за печене, се поставят по същия начин. Изпъкналата част, намираща се на равната страна, позволява блокирането на принадлежностите на място. B Фиг. 2