Views
11 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W BG (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W BG (857923201010) Istruzioni per l'Uso

БЪЛГАРСКИ 64

БЪЛГАРСКИ 64 Почистване и обслужване ПОЧИСТВАНЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -- Никога не използвайте оборудване, което извършва почистване с пара. -- Почиствайте фурната само когато тя е хладна при докосване. -- Изключете уреда от електрозахранването. Външна част на фурната ВАЖНО: да не се използват корозивни i или абразивни почистващи препарати. Ако някой от тези продукти влезе случайно в контакт с уреда, почистете незабавно с влажна кърпа. • Почистете повърхностите с влажна кърпа. Ако повърхността е много замърсена, прибавете към водата няколко капки препарат за почистване. Подсушете със суха кърпа. Вътрешност на фурната ВАЖНО: не използвайте абразивни i гъби или метални стъргалки или тел за търкане. С времето, те могат да разрушат емайлираната повърхност и стъклото на вратичката на фурната. • След всяка употреба, оставете фурната да се охлади и след това я почистете, за предпочитане, докато е все още топла, с цел да се отстрани натрупалото се замърсяване и петна от остатъци от храна (напр. храна с високо съдържание на захар). • Използвайте подходящи препарати за почистване на фурна и следвайте точно инструкциите на производителя. • Почистете стъклото на вратичката с подходящ течен препарат за почистване. Вратичката на фурната може се свали, за да се улесни почистването й (виж ПОДДРЪЖКА). ЗАБЕЛЕЖКА: по време на продължително готвене на храни с високо съдържание на вода (напр. пица, зеленчуци и т.н.), може да се образува кондензат на вътрешната страна на вратичката и около уплътнението. Когато фурната е студена, подсушете вътрешната страна на вратичката с кърпа или гъба. Принадлежности • Веднага след употреба, накиснете принадлежностите във вода с препарат за измиване, като ги пипате с ръкавици за фурна, ако са все още горещи. • Остатъците от храна могат да се премахнат, като използвате четка или гъба. Почистете задната стена на каталитичните странични панели на фурната (ако има такива): i ВАЖНО: не използвайте корозивни или абразивни препарати за почистване, груби четки, тел за търкане или спрейове за фурна, които могат да повредят каталитичната повърхност и да разрушат самопочистващите свойства. • Включете фурната празна с активирана функция за форсиран въздух при 200°C, за около един час. • След това оставете уреда да се охлади, преди да отстраните с гъба, какъвто и да е остатък от храна. Цикъл на почистване на фурни с функция “Пиролиза” (ако има такава): ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! • Не пипайте фурната по време на цикъла за пиролиза. • Пазете децата далеч от фурната по време на цикъла за пиролиза.

БЪЛГАРСКИ 65 Тази функция изгаря замърсяването, което се формира във фурната по време на готвене при температура около 500 °C. При тази висока температура отлаганията се превръщат в лека пепел, която може да се отстрани лесно с влажна кърпа, когато фурната се охлади. Не избирайте функцията за пиролиза след всяко използване, а я избирайте само когато фурната е много замърсена или се образува пушек или дим по време на предварителното загряване или готвене. • Когато фурната е инсталирана под плоча за готвене, уверете се, че са изключени всички горелки или електрически котлони по време на работа на функцията за самопочистване (пиролиза). • Преди включване на функцията за пиролиза, свалете всички принадлежности. • Уредът може да бъде оборудван с функция за пиролиза: • Стандартен цикъл (ПИРО): подходящ за почистване на много замърсена фурна. • Във всеки случай, след известен брой използвания и в зависимост от това, колко замърсена е фурната, съобщение на дисплея на фурната Ви съветва да включите цикъла за самопочистване. ЗАБЕЛЕЖКА: по време на функцията за пиролиза, вратичката на фурната не се отваря; тя остава заключена, докато температурата вътре във фурната не се върне на приемливо безопасно ниво. За да свалите вратичката 1. Отворете напълно вратичката. 2. Повдигнете застопоряващите елементи и ги избутайте напред, докъдето те се движат (Фиг. 1). Фиг. 1 Поддръжка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! -- Използвайте защитни ръкавици. -- Уверете се, че фурната е студена, преди извършването на следните операции. -- Изключете фурната от електрозахранването.