Views
11 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W BG (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W BG (857923201010) Istruzioni per l'Uso

БЪЛГАРСКИ 66 3.

БЪЛГАРСКИ 66 3. Затворете вратичката, докъдето се движи (А), повдигнете я (В) и я завъртете (С), докато тя се освободи (D) (Фиг. 2,3,4). A За да поставите отново вратичката 1. Поставете пантите на техните места. 2. Отворете напълно вратата. 3. Свалете отново двата застопоряващи елемента. 4. Затворете вратичката За да смените задната крушка 1. Изключете фурната от електрозахранването. Фиг. 2 B B Фиг. 3 C Фиг. 5 2. Развийте капачето на крушката (Фиг.5), сменете крушката (вж забележка за типа на крушката) и завийте обратно на място капачето на крушката. 3. Свържете отново фурната към електрическата мрежа. ВАЖНО: използвайте халогенни i крушки, не ги пипайте с голи ръце, тъй като отпечатъците от пръстите могат да ги повредят. Не използвайте фурната, без да сте поставили на място капачето на крушката. D Фиг. 4

БЪЛГАРСКИ 67 Как да постъпите, ако ... Проблем Възможна причина Решение Фурната не Няма електрозахранване. Проверете дали има напрежение работи: в мрежата. Вратичката на фурната е заключена и не се отваря (версия Nutid OV9 – Framtid OV9 ) Вратичката на фурната е заключена и не се отваря (версия Nutid OV9 – Framtid OV9 ) Електронният програматор не работи: (вариант Nutid и Framtid OV9) Фурната не е включена в контакта на електрическата мрежа. Копчето на селектора е настроено на “0”. Копчето на селектора е настроено на “ ”. Неизправност дължаща се на флуктуация на напрежението. Неизправност дължаща се на флуктуация на напрежението. Неизправност дължаща се на флуктуация на напрежението. Свързване на фурната към електрическата мрежа. Завъртете копчето на селектора, за да изберете функция на готвене. Завъртете копчето на селектора, за да изберете функция на готвене. Изключете и включете фурната отново, за да проверите дали неизправността е отстранена. За Framtid OV5 -- Настройте копчето за избор на функция на “0”. -- Настройте таймера на 5 мин. и изчакайте вратичката на фурната да се отвори. За Datid OV7 -- Настройте копчето за избор на функция на F . -- Настройте часовника на (вж “Командно табло”) Изчакайте 2 минути, за да се отвори вратичката на фурната. Ако електронният програматор (в зависимост от модела), показва "F HH", свържете се с най-близкия Сервиза за поддръжка. В този случай укажете номера, който е посочен след буквата " F ". Потребление на електроенергия при стандартно натоварване и функция тестени изделия Kwh