Views
11 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W BG (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W BG (857923201010) Istruzioni per l'Uso

ROMÂNĂ 80 Panoul de

ROMÂNĂ 80 Panoul de comandă A Butonul de selectare a funcţiilor B Tasta de programare: (“set”) C Tasta de confirmare (“ok”) D Taste pentru modificarea duratei (“-” “+”) E Butonul termostatului A B C D E Butoane retractabile -- Pentru a folosi acest tip de buton, apăsaţi-l pe mijloc. -- Butonul iese în afară. -- Rotiţi-l pe poziţia dorită. După terminarea coacerii, rotiţi butonul pe 0 şi apăsaţi-l din nou pentru a-l readuce în poziţia sa iniţială. Utilizarea zilnică Activarea cuptorului Când cuptorul este conectat la reţeaua electrică pentru prima dată, sau după o întrerupere de curent, pe afişaj apare “12:00”. Selectarea şi modificarea orei: 1. Apăsaţi pe tasta “set”. Pe afişaj ora clipeşte intermitent. 2. Apăsaţi pe tasta “-” sau “+” pentru a regla ora. 3. Apăsaţi pe tasta “set” şi pe “-” sau “+” pentru a regla minutele. 4. Apăsaţi pe tasta “ok” pentru a confirma. Pentru a modifica ora: Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta “ok” timp de 3 secunde, până când pe afişaj ora clipeşte intermitent. Repetaţi operaţiile descrise mai sus. Selectarea funcţiei de coacere 1. Rotiţi butonul A până la funcţia dorită. 2. Rotiţi butonul E pentru a selecta temperatura sau nivelul de putere, pentru funcţiile Grill şi Turbogrill. Pentru a confirma temperatura sau nivelul de putere prestabilit, consultaţi punctul 3. Pentru funcţia “Decongelare”, mergeţi direct la punctul 3. 3. Apăsaţi pe tasta “ok” pentru a confirma; cuptorul porneşte. Indicatorul de lângă se aprinde. 4. Indicatorul se stinge când temperatura cuptorului atinge temperatura selectată. Pentru a modifica temperatura: 1. Rotiţi butonul E şi selectaţi din nou temperatura dorită. N.B.: Pentru a anula orice selecţie efectuată, rotiţi butonul A pe “0”. În caz contrar, apăsaţi pe tasta “set” pentru a opri cuptorul, menţinând funcţiile selectate anterior. Selectarea duratei de coacere Selectaţi durata de coacere (disponibilă pentru toate funcţiile, în afară de funcţiile speciale), pentru a porni cuptorul pentru un anumit interval de timp. La terminarea duratei specificate, cuptorul se va opri automat.

ROMÂNĂ 81 Durata de coacere maximă care poate fi programată este de 6 ore. 1. Selectaţi funcţia şi temperatura (vezi paragraful: “Selectarea funcţiei de coacere”), până la punctul 2, fără a confirma cu tasta “ok”. 2. Apăsaţi pe tasta “set” (indicatorul q de pe afişaj se aprinde lângă simbolul duratei de coacere ) şi, în interval de 8 min., selectaţi durata de coacere necesară, cu ajutorul tastelor “-” sau “+”. 3. Apăsaţi pe tasta “ok” pentru a confirma selecţia; cuptorul porneşte, iar pe afişaj se va vedea durata care a mai rămas. 4. Pentru a modifica temperatura setată anterior, rotiţi butonul E. Pentru a reveni la durata de coacere rămasă, aşteptaţi 5 secunde. apare pe afişaj: La terminarea duratei programate anterior, pe afişaj apare şi se aude o sonerie. Cuptorul se va opri în mod automat. Durata de coacere poate fi modificată cu tastele “-” sau “+”. Reveniţi la punctul 3 din paragraful “Selectarea duratei de coacere”. 1. Rotiţi butonul A pe “0”. Pe afişaj apare din nou ora curentă. Selectarea orei de terminare a coacerii Folosiţi această funcţie pentru a programa ora de terminare a coacerii. Intervalul maxim programabil este de 23 ore şi 59 minute. 1. Procedaţi urmând punctele 1 şi 2 din paragraful "Selectarea duratei de coacere". 2. Apăsaţi pe tasta “set” pentru a programa ora de terminare a coacerii: se aprinde indicatorul q de lângă simbolul . 3. Programaţi ora de terminare a coacerii cu tastele “-” sau “+”. 4. Apăsaţi pe tasta “ok” pentru a confirma ora de terminare a coacerii. Cuptorul va porni automat la ora de terminare a coacerii minus durata de coacere: indicatoarele de pe afişaj q de deasupra simbolurilor se aprind pe rând. Funcţiile speciale Rotiţi butonul A până la funcţia : se va aprinde q lângă simbolul . Pizza Funcţie cu temperatură constantă de 250°C, adecvată pentru a coace pizza. 1. Rotiţi butonul E până când pe afişaj apare mesajul “P1”, urmat, după 2 secunde, de temperatura pre-stabilită de 250°C. 2. Apăsaţi pe tasta “ok” pentru a confirma. 3. Indicatorul de la de pe panoul de comandă se atinge când se atinge temperatura de 250°, pe afişaj clipeşte intermitent o durată de 12 minute programată din fabrică şi se aude o sonerie. 4. Introduceţi alimentele în cuptor. 5. Durata pre-stabilită poate fi modificată cu tastele “-” sau “+”. 6. Apăsaţi pe tasta “ok” pentru a confirma. 7. La terminarea duratei programate, cuptorul se opreşte automat, pe afişaj apare şi se aude o sonerie. Menţinerea mâncării la cald Această funcţie menţine cuptorul la o temperatură constantă de 60°C. 1. Rotiţi butonul E până când pe afişaj apare mesajul “P2”, urmat, după 2 secunde, de temperatura pre-stabilită de 60°C. 2. Apăsaţi pe tasta “ok” pentru a confirma. 3. Indicatorul de la de pe panoul de comandă se atinge când se atinge temperatura de 60°, pe afişaj clipeşte intermitent o durată de 10 minute programată din fabrică şi se aude o sonerie. 4. Introduceţi alimentele în cuptor. 5. Durata pre-stabilită poate fi modificată cu tastele “-” sau “+”. 6. Apăsaţi pe tasta “ok” pentru a confirma. 7. La terminarea duratei programate, cuptorul se opreşte automat, pe afişaj apare şi se aude o sonerie. Funcţia “Piroliză” 1. Rotiţi butonul A pe funcţia de curăţare