Views
10 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W EUR (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W EUR (857923201010) Istruzioni per l'Uso

POLSKI 18 3. Zamknąć

POLSKI 18 3. Zamknąć drzwi, tak aby się zablokowały (A), podnieść je (B) i obrócić (C), tak aby się zwolniły z obsady (D) (rys. 2, 3, 4). A Ponowny montaż drzwi 1. Włożyć zawiasy w obsady. 2. Całkowicie otworzyć drzwi. 3. Opuścić zaczepy po obu stronach. 4. Zamknąć drzwi Aby wymienić tylną żarówkę 1. Odłączyć piekarnik od zasilania elektrycznego. Rys. 2 B B Rys. 5 2. Odkręcić klosz (rys. 5), wymienić żarówkę (typ - patrz uwaga poniżej) i z powrotem przykręcić klosz. 3. Podłączyć piekarnik z powrotem do zasilania elektrycznego. Rys. 3 C WAŻNE: W razie stosowania żarówek i halogenowych nie wolno dotykać ich gołymi rękami. Na żarówce pozostają odciski palców, co może doprowadzić do późniejszego jej uszkodzenia. Nie uruchamiać piekarnika, jeśli klosz nie jest z powrotem zainstalowany. D Rys. 4

POLSKI 19 Co zrobić, jeśli ... Problem Ewentualna przyczyna Rozwiązanie Piekarnik nie działa: Brak zasilania elektrycznego. Sprawdzić, czy jest zasilanie w sieci elektrycznej Wtyczka przewodu zasilającego piekarnika nie jest włożona do gniazdka. Podłączyć piekarnik do zasilania. Drzwi piekarnika są zablokowane i nie można ich otworzyć (wersja Nutid OV9 – Framtid OV9) Drzwi piekarnika są zablokowane i nie można ich otworzyć (wersja Framtid OV5 – Datid OV7) Elektroniczny programator nie działa (wersja Nutid i Framtid OV9) Pokrętło wyboru funkcji ustawione jest na “0”. Pokrętło wyboru funkcji ustawione jest na “ ”. Usterka elektryczna wynikająca z wahań napięcia. Usterka elektryczna wynikająca z wahań napięcia. Usterka elektryczna wynikająca z wahań napięcia. Zużycie energii przy standardowym wsadzie oraz funkcji Ciasta Kwh Ustawić pokrętło wyboru funkcji na żądaną funkcję. Ustawić pokrętło wyboru funkcji na żądaną funkcję. Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła. W przypadku Framtid OV5 -- Ustawić pokrętło wyboru funkcji na “0”. -- Ustawić timer na 5 minut i odczekać na zwolnienie drzwi piekarnika. W przypadku Datid OV7 -- Ustawić pokrętło wyboru funkcji na F . -- Ustawić zegar na (patrz “Panel sterowania”) Odczekać 2 minuty na zwolnienie drzwi. Jeśli elektroniczny programator (w zależności od modelu) wskazuje "F HH", należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym Należy wtedy podać numer, który następuje po literze "F".