Views
11 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W EUR (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W EUR (857923201010) Istruzioni per l'Uso

POLSKI 8 Panel

POLSKI 8 Panel sterowania A Pokrętło przełącznika funkcji B Przycisk programowania: ("set") C Przycisk potwierdzenia ("ok") D Przyciski zmiany wartości czasu (“-”“+”) E Pokrętło termostatu A B C D E Pokrętła ukryte -- Aby skorzystać z pokrętła, należy je nacisnąć na środku. -- Pokrętło się wysuwa. -- Ustawić pokrętło na żądanej pozycji. Po zakończeniu pieczenia ustawić pokrętło na pozycji 0 i nacisnąć, aby ponownie wróciło na swoje miejsce. Codzienna eksploatacja Włączenie piekarnika Po pierwszym podłączeniu piekarnika do sieci elektrycznej lub po przerwie w dostawie prądu na wyświetlaczu pojawia się “12:00”. Ustawienie oraz zmiana ustawień zegara: 1. Nacisnąć przycisk “set”. Na wyświetlaczu miga godzina. 2. Nacisnąć przycisk “-” lub “+” w celu ustawienia godziny. 3. Nacisnąć przycisk “set” oraz “-” lub “+” w celu ustawienia minut. 4. Nacisnąć przycisk “ok”, aby potwierdzić ustawienie. Zmiana ustawienia czasu: Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk “ok”, dopóki na wyświetlaczu nie zacznie migać godzina. Powtórzyć wyżej opisane czynności. Wybór funkcji pieczenia 1. Ustawić pokrętło A na żądanej funkcji. 2. Obrócić pokrętło E w celu ustawienia temperatury lub poziomu mocy podczas funkcji Grill i Turbogrill. Aby potwierdzić temperaturę lub wcześniej ustawiony poziom mocy, należy przejść do punktu 3. W ustawienia funkcji rozmrażania należy przejść bezpośrednio do punktu 3. 3. Aby potwierdzić wybór, nacisnąć przycisk “ok”; piekarnik się włączy. Włącza się wskaźnik w pobliżu . 4. Wskaźnik wyłącza się po tym, jak temperatura w piekarniku osiągnie ustawioną wartość. Zmiana temperatury: 1. Przy pomocy pokrętła E wybrać ponownie żądaną temperaturę. UWAGA: Aby anulować jakikolwiek dokonany wybór, należy ustawić pokrętło A na “0”. Ewentualnie można nacisnąć przycisk “set”, aby wyłączyć piekarnik, zachowując uprzednio wybrane funkcje. Wybór czasu trwania pieczenia Wybrać długość pieczenia (dostępne ze

POLSKI 9 wszystkimi funkcjami, z wyjątkiem funkcji specjalnych), jeżeli chce się włączyć piekarnik na konkretny czas. Po upływie wybranego okresu czasu, piekarnik wyłączy się automatycznie. Maksymalna długość czasu pieczenia, jaką można ustawić, to 6 godzin. 1. Ustawienie funkcji oraz temperatury (patrz rozdział: “Wybór funkcji pieczenia") aż do punktu 2 bez potwierdzania przy pomocy przycisku “ok”. 2. Nacisnąć przycisk “set” (na wyświetlaczu zapala się wskaźnik q przy symbolu czasu trwania pieczenia ) i za pomocą przycisków “-” lub “+” wybrać w ciągu 8 minut żądany czas trwania pieczenia. 3. Nacisnąć przycisk “ok”, aby potwierdzić wybór; piekarnik włącza się, a na wyświetlaczu pojawi się informacja o pozostałym czasie pieczenia. 4. Aby zmienić poprzednio ustawioną temperaturę, ustawić pokrętło na E. Aby powrócić do pozostałego czasu pieczenia, odczekać 5 sekund. pojawia się na na wyświetlaczu: Po upływie uprzednio ustawionego czasu na ekranie pojawia się i rozlega się sygnał dźwiękowy. Piekarnik wyłącza się samoczynnie. Czas pieczenia można zmienić przyciskami “-” lub “+”. Wrócić do punktu 3 w rozdziale "Wybór czasu trwania pieczenia”. 1. Ustawić pokrętło A na “0”. Na wyświetlaczu ponownie pojawia się bieżąca godzina. Wybór czasu zakończenia pieczenia Funkcja służy do wstępnego ustawiania czasu zakończenia pieczenia. Czas zakończenia pieczenia można zaprogramować maksymalnie z wyprzedzeniem 23 godzin i 59 minut. 1. Postępować zgodnie z opisami w punktach 1 i 2 rozdziału "Wybór czasu trwania pieczenia”. 2. Nacisnąć przycisk “set”, aby ustawić czas zakończenia pieczenia: zaświeca się wskaźnik q obok symbolu . 3. Ustawić czas zakończenia pieczenia przyciskami “-” lub “+”. 4. Nacisnąć przycisk “ok”, aby potwierdzić czas zakończenia pieczenia. Piekarnik włączy się automatycznie w momencie obliczonym w następujący sposób: czas zakończenia pieczenia minus długość czasu pieczenia. Wskaźniki na wyświetlaczu q powyżej symboli włączają się po kolei. Funkcje specjalne Ustawić pokrętło A na funkcji : włączy się q obok symbolu . Pizza Funkcja o stałej temperaturze 250°C przeznaczona do pieczenia pizzy. 1. Obracać pokrętło E do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat “P1”, a następnie, po upływie 2 sekund, wstępnie ustawiona temperatura wynosząca 250°C. 2. Nacisnąć przycisk “ok”, aby potwierdzić ustawienie. 3. Wskaźnik na panelu sterowania wyłączy się po osiągnięciu temperatury 250°C, na wyświetlaczu migać będzie ustawiony fabrycznie czas 12 minut i ponownie włączy się sygnał dźwiękowy. 4. Włożyć potrawę do piekarnika. 5. Wstępnie ustawiony czas można zmienić przyciskami “+” “-”. 6. Nacisnąć przycisk “ok”, aby potwierdzić ustawienie. 7. Po upływie ustawionego czasu piekarnik automatycznie się wyłącza, na wyświetlaczu pojawia się komunikat i rozlega się sygnał dźwiękowy. Podgrzewacz potraw Pozwala na utrzymywanie piekarnika w stałej temperaturze 60°C. 1. Obracać pokrętło E do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat “P2”, a następnie, po upływie 2 sekund, wstępnie ustawiona temperatura wynosząca 60°C.