Views
10 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W EUR (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W EUR (857923201010) Istruzioni per l'Uso

SLOVENSKY 90 Technické

SLOVENSKY 90 Technické údaje Rozmery Šírka 595 Výška 595 Hĺbka 538 Použiteľné objemy (l) 59 Plocha najväčšieho plechu na pečenie (využiteľný povrch) cm 2 1200 Vrchnný a spodný ohrievací článok, W 2450 Pečenie s horúcim vzduchom, W 2000 Gril, W 2450 Rozmrazovanie, W 45 Chladiaci ventilátor, W 21 Funkcia Eco, W 2450 Pyrolytické čistenie, W 2450 Špeciálna funkcia, W 2450 Žiarovka rúry, W 40 Celkový výkon, W 2500 Počet funkcií 9 Spotreba energie, kWh 0,79 Spotreby energie, pri štandardnom vyťažení rúry a ohreve vrchného a spodného 0,79 článku, kWh Spotreba energie pri štandardnom vyťažení rúry a s ventiláciou, kWh 0,90 Technické informácie sa nachádzajú na typovom štítku vnútri spotrebiča.

SLOVENSKY 91 Montáž Po vybalení rúry skontrolujte, či sa spotrebič pri preprave nepoškodil a či sa dvierka správne zatvárajú. V prípade problémov zavolajte predajcu alebo najbližšiu prevádzku servisu. Aby ste predišli akémukoľvek poškodeniu, pri inštalácii iba vyberte rúru z podstavca z polystyrénu. Príprava skrinky, kde má byť rúra vstavaná • Nábytok, ktorý bude v kontakte s rúrou, musí odolávať teplu (min. 90°C). • Pred vsadením rúry urobte všetky potrebné výrezy a z otvoru odstráňte odrezky a piliny. • Po inštalácii nesmie byť spodná časť rúry prístupná. • Na zaručenie správnej činnosti spotrebiča zabezpečte, aby nebola prikrytá minimálna medzera medzi pracovnou plochou a horným okrajom rúry. Všeobecné odporúčania Pred používaním -- Odstráňte všetky ochranné diely z lepenky, ochranné fólie a nálepky z príslušenstva. -- Z rúry vyberte príslušenstvo, zohrejte ju na 200 °C a nechajte ju v činnosti približne jednu hodinu, aby sa odstránil pach a dym z izolačného materiálu a konzervačného tuku. Počas používania -- Neklaďte na dvierka ťažké predmety, pretože by ich to mohlo poškodiť. -- Neopierajte sa o dvierka a na ich rukoväť nič nevešajte. -- Vnútro rúry nevykladajte alobalom. -- Nikdy nelejte vodu do horúcej rúry. Mohol by sa tak poškodiť smaltovaný povrch. -- Hrnce a panvice neposúvajte po dne rúry, mohol by sa tým poškodiť smaltovaný povrch. -- Skontrolujte, či elektrické káble alebo iné elektrické spotrebiče v blízkosti rúry nemôžu prísť do styku s jej horúcimi časťami alebo či sa nemôžu zachytiť do jej dvierok. -- Rúru nevystavujte poveternostným vplyvom.