Views
9 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W EUR (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W EUR (857923201010) Istruzioni per l'Uso

61056209.book Page 28

61056209.book Page 28 Friday, March 21, 2008 6:34 PM GEBRUIKSAANWIJZING MILIEUTIPS BELANGRIJKE OPMERKINGEN ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN ACCESSOIRES VAN DE OVEN ONDERHOUD EN REINIGING OPSPOREN VAN STORINGEN KLANTENSERVICE Om optimaal van uw nieuwe oven te kunnen profiteren, raden wij u aan alle gebruiksaanwijzingen aandachtig door te lezen en dit boekje voor later gebruik te bewaren. 28

61056209.book Page 29 Friday, March 21, 2008 6:34 PM MILIEUTIPS Verwerking van de verpakking • De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het recyclingsymbool wordt aangegeven . • De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet met het gewone huisvuil worden weggegooid maar moeten worden ingeleverd bij de plaatselijke milieustraat. Afdanken van oude huishoudelijke apparatuur • Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. BELANGRIJKE OPMERKINGEN Waarschuwing: • Niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door jonge kinderen of gehandicapte personen. • Jonge kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met het apparaat. • De toegankelijke onderdelen van de oven kunnen heet worden tijdens gebruik; houd kinderen uit de buurt van het apparaat. • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht hebben gestaan of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. • Voor het reinigen van de RUITEN mogen geen schuurmiddelen of -materialen gebruikt worden om te voorkomen dat ze beschadigd worden. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. Energiebesparing • Verwarm de oven alleen voor als dit speciaal wordt vermeld in de bereidingstabel van het productinformatieblad of in uw recept. • Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde bakvormen, deze hebben een goede warmteabsorptie. • Tijdens het gebruik wordt het apparaat zeer heet. Wees voorzichtig dat u de warmteelementen binnenin de oven niet aanraakt. • Deze oven is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en alleen voor het bereiden van voedsel. Elk ander gebruik is verboden. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of van foute instellingen van de bedieningsknoppen. • Eventuele reparaties of technische ingrepen aan de oven mogen uitsluitend door een erkende vakman worden verricht. • Stel de oven niet bloot aan weersinvloeden. • Leg geen zware voorwerpen op de deur omdat deze de ovenruimte of de scharnieren kunnen beschadigen. Steun of leun niet op de ovendeur. • Hang geen voorwerpen aan de handgreep van de ovendeur. 29