Views
5 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W EUR (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W EUR (857923201010) Istruzioni per l'Uso

61056209.book Page 84

61056209.book Page 84 Friday, March 21, 2008 6:34 PM KÄYTTÖOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, jotta opit hyödyntämään uuniasi parhaalla tavalla, ja pidä ne tallessa vastaisuuden varalle. 84

61056209.book Page 85 Friday, March 21, 2008 6:34 PM YMPÄRISTÖNSUOJELU Pakkauksen hävittäminen • Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja siinä on kierrätysmerkki . • Pakkausmateriaaleja ei siis saa heittää roskiin vaan ne on hävitettävä paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti. Vanhan laitteen hävittäminen • Tämä laite on merkitty WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EC mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, jotka saattaisivat aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä. Symboli tuotteessa tai sen dokumentaatiossa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen. Laitteen käytöstäpoiston suhteen on noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote ostettiin. Energiansäästö • Esilämmitä uuni vain jos tuotetietolehtisen kypsennystaulukossa tai ruokareseptissä kehotetaan tekemään näin. • Käytä tummia emalivuokia, koska ne imevät hyvin lämpöä. TÄRKEÄÄ Varoitus: • Älä anna lasten tai taitamattomien henkilöiden käyttää laitetta ilman valvontaa. • Valvo, että pikkulapset eivät pääse leikkimään laitteella. • Uunin ulkopinnat voivat kuumentua käytön aikana. Pidä lapset poissa laitteen läheisyydestä. • Laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden kehon, aistien tai mielen terveys on heikentynyt tai jotka ovat taitamattomia tai kokemattomia, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ensin ole opettanut heille laitteen käyttöä tai valvo sitä. • LASIEN pesussa ei saa käyttää hankaavia välineitä tai puhdistusaineita. • Laite kuumenee erittäin kuumaksi käytön aikana. Älä koske uunin sisällä oleviin lämmitysvastuksiin. • Tämä uuni on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön ruoan valmistamista varten. Mikä tahansa muu käyttö on kiellettyä. Valmistaja ei vastaa väärästä tai ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista. • Vain pätevä teknikko saa suorittaa korjauksia. • Älä altista uunia ilmastotekijöille. • Älä laita luukun päälle raskaita painoja, se saattaa vahingoitta uunin sisäosaa ja saranoita. Älä nojaa luukkuun. • Älä ripusta mitään painavaa luukun kahvaan. • Älä peitä uunin pohjaa alumiinifoliolla tai millään muulla materiaalilla. • Sulje luukku kunnolla. Pidä luukun tiivisteet puhtaina. • Älä koskaan kaada vettä suoraan kuuman uunin pinnalle. Emalipinnoitus saattaa vahingoittua. • Leivinpelliltä tippuva hedelmämehu saattaa jättää lähtemättömiä tahroja. Puhdista uuni ennen kuin käytät sitä uudelleen. • Älä vedä kattiloita tai pannuja pitkin uunin pohjaa - se voi naarmuuntua. 85