Views
10 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W FI (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W FI (857923201010) Istruzioni per l'Uso

DANSK 42

DANSK 42 Fejlfindingsoversigt Problem Mulig årsag Løsning Ovnen varmer ikke op: Ingen strømforsyning. Kontrollér, om der er strømafbrydelse. Stikket sidder ikke i stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten. Ovndøren er låst og kan ikke låses op (Nutid OV9 – Framtid OV9) Ovndøren er låst og kan ikke låses op (Framtid OV5 – Datid OV7) Den elektroniske programmeringsfunktion fungerer ikke (Nutid og Framtid OV9) Vælgerknappen står på “0”. Drej vælgerknappen for at vælge en tilberedningsfunktion. Vælgerknappen står på “ ”. Drej vælgerknappen for at vælge en tilberedningsfunktion. Elektronisk fejlfunktion pga. spændingsvariationer. Elektronisk fejlfunktion pga. spændingsvariationer. Elektronisk fejlfunktion pga. spændingsvariationer. Sluk for ovnen, og tænd for den igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet. For Framtid OV5 -- Stil vælgerknappen på “0”. -- Indstil timeren til 5 min, og vent, til døren kan lukkes op. For Datid OV7 -- Stil vælgerknappen på F . -- Stil uret på (se “Betjeningspanel”). Vent i 2 minutter, til døren kan lukkes op. Hvis den elektroniske programmeringsfunktion (hvis den findes) viser “F HH”: Kontakt Service. Meddel i ovenstående tilfælde, hvilket tal, der kommer efter bogstavet “F”. Energiforbrug med en standard belastning og bagefunktion kWh

DANSK 43 Før Service kontaktes: 1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen ved at følge anvisningerne i tabellen “Fejlfinding”. 2. Sluk for ovnen, og tænd for den igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet. Hvis fejlen stadig ikke er afhjulpet, kontaktes IKEAs kundeservice. Oplys venligst: • En kort beskrivelse af fejlen • Ovntype og -model • Servicenummeret (tallet står efter ordet Service på typepladen) er anbragt på højre kant af ovnrummet (synlig når døren er åben) • Fulde navn og adresse • Telefonnummer. Hvis reparation er nødvendig, skal du kontakte IKEAs kundeservice (for at sikre, at der anvendes originale reservedele, og at reparationerne udføres korrekt).