Views
9 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W FI (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W FI (857923201010) Istruzioni per l'Uso

SVENSKA 6

SVENSKA 6 Produktbeskrivning 4 1 2 3 5 6 7 Översta ugnsfalsen Nedersta ugnsfalsen 8 1 Kontrollpanel 2 Kylfläkt 1) (dold) 3 Grillskydd 2) 4 Övre värmeelement/grill 1) Fläkten kan fortsätta att arbeta även efter att ugnen har stängts av. Under den automatiska rengöringen, pyrolysen, är fläkthastigheten högre än under tillagningen. 5 Bakre ugnslampa 6 Ugnsfläkt 7 Nedre värmeelement (dolt) 8 Sval ugnslucka 2) Förhindrar att mat kommer i direktkontakt med grillen. Det är dock inte lämpligt att vidröra skyddet när ugnen är i funktion. Tillbehör Bakplåt Långpanna Termometer Gallerhylla 2x 1x Stöd för långpanna: 1x 1x 1x

SVENSKA 7 Placering av galler och andra tillbehör i ugnen Gallret och de andra tillbehören är utrustade med ett blockeringssystem för att undvika att de oavsiktligt dras ut ur ugnen. 1. För in gallret vågrätt med den höjda sidan “A” uppåt (fig. 1). 3. För tillbaka gallret till vågrät position och tryck in det helt “C” (fig. 3). C A Fig. 3 Fig. 1 2. Vrid gallret en aning när det når spärrläget “B” (fig. 2). 4. För att dra ut gallret, gör på omvänt vis. Insättning av alla andra tillbehör, som långpanna och bakplåt, går till på samma sätt. Upphöjningen på den raka delen gör det möjligt att spärra tillbehöret. B Fig. 2