Views
2 weeks ago

Catalogo-TAZZE-2018-completo

Hydrocolor Natryskowe

Hydrocolor Natryskowe barwienie zewnętrznej powierzchni wybranych, białych produktów. Spray application of coat onto the external surface of selected white products. Najważniejsze atrybuty / The most important features: • Barwienie na dowolny kolor Pantone. / Coating with any Pantone color. • Odporność na zmywanie w zmywarkach wynosząca min. 400 cykli (dotyczy zmywania z wykorzystaniem urządzeń oraz detergentów o specyikach zbliżonych do tych wyszczególnionych na str. 2) / Coating retains its properties and colors for at least 400 wash cycles in dishwashers (applies to washing with the use of devices and detergents with speciications similar to those listed on page 2) Dostępne warianty barwienia Hydrocolor / Variants of Hydrocolor coating Hydrocolor barwienie standardowe. Hydrocolor standard coating. Hydrocolor wersja z obniżonym rantem. Hydrocolor with a lowered rim. Dostępne rodzaje farb Hydrocolor / Types of Hydrocolor paints Hydrocolor barwienie tylko ucha. Hydrocolor on the handle. Hydrocolor błyszczący. Shiny Hydrocolor. Hydrocolor matowy. Matt Hydrocolor. Hydrocolor neonowy. Neon Hydrocolor. Hydrocolor metaliczny. Metallic Hydrocolor. Łączenie z innymi technologiami / Combining with other technologies Hydrocolor lustrzany. Relective Hydrocolor. Hydrocolor w połączeniu z Xpression – kalkomanią organiczną. Hydrocolor in combination with Xpression Organic Transfer Print. Hydrocolor w połączeniu z Sensitive Touch Color Plus. Hydrocolor in combination with Sensitive Touch Color Plus Hydrocolor w połączeniu z Sensitive Touch z efektem Monolith. Hydrocolor in combination with Sensitive Touch and Monolith efect. 41

Multicolor Natryskowe barwienie wewnętrznej powierzchni wybranych, białych produktów. Spray application of coat onto the internal surface of selected white products. Najważniejsze atrybuty / The most important features: • Barwienie na jeden z 15 dostępnych kolorów. / Coating with any of the 15 colors available. • Odporność zdobienia na zmywanie w zmywarkach. / Full resistance to washing in dishwashers. Łączenie z innymi technologiami / Combining with other technologies. Multicolor z Kalkomanią Ceramiczną/Organiczną i ceramiczną wklejką wewnątrz. Multicolor in combination with Transfer Print / Organic Transfer Print and ceramic imprint on the inside. Multicolor z Drukiem Bezpośrednim. Multicolor in combination with Direct Print. Multicolor z Sensitive Touch. Multicolor in combination with Sensitive Touch. Multicolor z Sensitive Touch Color Plus. Multicolor in combination with Sensitive Touch Color Plus. Dostępne kolory barwienia Multicolor / Available colors of Multicolor coating P 3935 C P 7634 C P 323 C P 2190 C P 476 C P 116 C P 199 C P 7743 C P 661 C P 7544 C P 021 C P 7732 C P 7701 C P 309 C P 7610 C P 419 C 42

Catalogo-B&C-2018-completo
catalogo 2012 completo
RICHARD GINORI 2018
CATALOGO METALMEK 2018
Catalogo KSR MOTO 2018
CATÁLOGO 2018-1 ATHLETIC DEPOR
Catálogo Outono Inverno 2018
Catalogo WOLF-Garten 2018
Catalogo-Viaggi-weekend-2018
Catalog Zeus 2018
GMP Italia - Catalogo 2018
Catalogo Sapec 2018
CATALOGO-INPEST-2018-it
Scarica il catalogo completo - Cucine
Catalogo completo - Stanzani
Catalogo completo Varenna - Kasatua.com
Catalogo Completo - Marzocchi Pompe
Scarica il catalogo completo - Cucine
catalogo completo di tutti i nostri prodotti - Eurosaga
Catalogo completo Poliform - Kasatua.com
Catalogo Completo - Derrick Corporation
Catalogo-Abbigliamento-Label_2018-completo
Catalogo completo Sabiana - Certened
Catalogo Sapec 2018
catalogo natale WFD 2018
Belvita Catalogo Wellness 2018
21/02/2018 Sinergroup - Membrane Catalogo
CATALOGO ANTICA BOTTEGA UMBRA 2018-2019
BELLELLI Catalogo Seggiolini Bici Auto 2018
Scarica il catalogo in pdf - Cooperativa Ceramica d'Imola