Views
9 months ago

Catalogo-TAZZE-2018-completo

Hydrocolor Natryskowe

Hydrocolor Natryskowe barwienie zewnętrznej powierzchni wybranych, białych produktów. Spray application of coat onto the external surface of selected white products. Najważniejsze atrybuty / The most important features: • Barwienie na dowolny kolor Pantone. / Coating with any Pantone color. • Odporność na zmywanie w zmywarkach wynosząca min. 400 cykli (dotyczy zmywania z wykorzystaniem urządzeń oraz detergentów o specyikach zbliżonych do tych wyszczególnionych na str. 2) / Coating retains its properties and colors for at least 400 wash cycles in dishwashers (applies to washing with the use of devices and detergents with speciications similar to those listed on page 2) Dostępne warianty barwienia Hydrocolor / Variants of Hydrocolor coating Hydrocolor barwienie standardowe. Hydrocolor standard coating. Hydrocolor wersja z obniżonym rantem. Hydrocolor with a lowered rim. Dostępne rodzaje farb Hydrocolor / Types of Hydrocolor paints Hydrocolor barwienie tylko ucha. Hydrocolor on the handle. Hydrocolor błyszczący. Shiny Hydrocolor. Hydrocolor matowy. Matt Hydrocolor. Hydrocolor neonowy. Neon Hydrocolor. Hydrocolor metaliczny. Metallic Hydrocolor. Łączenie z innymi technologiami / Combining with other technologies Hydrocolor lustrzany. Relective Hydrocolor. Hydrocolor w połączeniu z Xpression – kalkomanią organiczną. Hydrocolor in combination with Xpression Organic Transfer Print. Hydrocolor w połączeniu z Sensitive Touch Color Plus. Hydrocolor in combination with Sensitive Touch Color Plus Hydrocolor w połączeniu z Sensitive Touch z efektem Monolith. Hydrocolor in combination with Sensitive Touch and Monolith efect. 41

Multicolor Natryskowe barwienie wewnętrznej powierzchni wybranych, białych produktów. Spray application of coat onto the internal surface of selected white products. Najważniejsze atrybuty / The most important features: • Barwienie na jeden z 15 dostępnych kolorów. / Coating with any of the 15 colors available. • Odporność zdobienia na zmywanie w zmywarkach. / Full resistance to washing in dishwashers. Łączenie z innymi technologiami / Combining with other technologies. Multicolor z Kalkomanią Ceramiczną/Organiczną i ceramiczną wklejką wewnątrz. Multicolor in combination with Transfer Print / Organic Transfer Print and ceramic imprint on the inside. Multicolor z Drukiem Bezpośrednim. Multicolor in combination with Direct Print. Multicolor z Sensitive Touch. Multicolor in combination with Sensitive Touch. Multicolor z Sensitive Touch Color Plus. Multicolor in combination with Sensitive Touch Color Plus. Dostępne kolory barwienia Multicolor / Available colors of Multicolor coating P 3935 C P 7634 C P 323 C P 2190 C P 476 C P 116 C P 199 C P 7743 C P 661 C P 7544 C P 021 C P 7732 C P 7701 C P 309 C P 7610 C P 419 C 42