Views
9 months ago

Catalogo-TAZZE-2018-completo

Sensitive Touch

Sensitive Touch Wklęsłe zdobienie o ekskluzywnym charakterze uzyskiwane podczas procesu piaskowania powierzchni ceramiki reklamowej. Exclusive, concave decoration achieved by sand-blasting the surface of the advertising ceramic product. Najważniejsze atrybuty / The most important features: • Możliwość dodatkowego zabarwienia zdobienia, tzw. Color Plus./ Color Plus: additional color applied to the sand-blasted design • Sensitive Touch: odporność zdobienia na zmywanie w zmywarkach. / Sensitive Touch: full resistance to washing in dishwashers. • Sensitive Touch Color Plus: odporność na zmywanie w zmywarkach wynosząca min. 400 cykli (dotyczy zmywania z wykorzystaniem urządzeń oraz detergentów o specyikach zbliżonych do tych wyszczególnionych na str. 2). / Sensitive Touch Color Plus: coating retains its properties and colors for at least 400 wash cycles in a dishwashers (applies to washing with the use of devices and detergents with speciications similar to those listed on page 2). Przykładowe realizacje / Examples of use: Sensitive Touch na produkcie porcelanowym. Sensitive Touch on porcelain mug. Sensitive Touch na produkcie ceramicznym. Sensitive Touch on ceramic mug. Sensitive Touch na matowym szkliwie. Sensitive Touch on matt glaze. Łączenie Sensitive Touch Color Plus z barwieniem Multicolor. Sensitive Touch Color Plus in combiantion with Multicolor coating. Grawer Laserowy Laser Engraving Sensitive Touch Color Plus z efektem Monolith. Sensitive Touch Color Plus with Monolith efect. Łączenie Sensitive Touch z barwieniem Hydrocolor. Sensitive Touch with Hydrocolor coating. Zdobienia wykonywane na metalowych elementach kubków reklamowych oraz silikonowej przykrywce kubka Play&Go. Decorations made solely on metal elements of mugs and Play&Go cover. Najważniejsze atrybuty / The most important features: • niskie koszty zdobienia. / Low decorating costs. • wysoka dokładność odwzorowania nawet najdrobniejszych elementów. / High quality of imagining even small elements. Przykładowe realizacje / Examples of use: Grawer laserowy na silikonowej przykrywce. Laser Engraving on silicone cover. Grawer laserowy na kubku Spark. Laser Engraving on Spark mug. Grawer laserowy na metalowym elemencie kubka Cosmo. Laser Engraving on metal element of Cosmo mug. 47

Kubki Mugs Action M_075 Active M_076 280 ml / h: 110 mm / : 75 mm / : 71 mm ceramika / ceramics opakowania packaging P_702 P_703 P_710 P_711 P_712 P_727 360 ml / h: 150 mm / : 76 mm / : 65 mm stal i plastik / stainless steel, plastic Kubek termiczny z podwójnymi ściankami wykonany z nierdzewnej stali i plastiku. Double walled thermo mug made of stainless steel and plastic praktyczna przykrywka wykonana z plastiku. Practical lid made of plastic biały / white M075_A0_F0280_0 czarny / black M076_L0_G0360_0 48