Views
10 months ago

Catalogo-TAZZE-2018-completo

Szklanki, kule Glasses,

Szklanki, kule Glasses, Beer Mugs and Steins BAVARIA DENVER DORTMUND IMPILABILE LUDWIG MALT MAX 87 87 88 88 88 88 89 MINDEN SALZBURG STUTTGART TINA TOKYO ZIP 89 89 90 90 90 90 Zamówienia specjalne Special orders FERRUM MUESLI BOWL I MUESLI BOWL II 91 92 92 7

Jak korzystać z katalogu How to use the catalog W tym miejscu znajdziesz wyjaśnienie wszystkich ikonek i symboli występujących w naszym katalogu na stronach produktowych ceramiki reklamowej (str. 48 – 92). See here for an explanation for all the icons and symbols used in the catalog on pages 48 - 92. 1 3 2 4 1. Główne parametry produktu / Main product speciications W tym miejscu znajdują się najważniejsze informacje o produkcie m.in.: nazwa, numer katalogowy, pojemność, wysokość, średnica mierzona w górnej części produktu, średnica mierzona w dolnej części produktu, materiał. Check here for the most important product information, including: name, catalog number, capacity, height, diameter measured at the upper part of the product, diameter measured at the lower part of the product, material. 2. Właściwości produktu / Product characteristics Symbole określające różne właściwości danego produktu. The symbols indicate various products characteristics. N EU R Tegoroczna nowość produktowa / New this year Wyprodukowano w Europie / Made in Europe Wzór zastrzeżony / Registered design Do wyczerpania zapasów / Subject to stock availability Oznaczenie cenowe / Price indication Każdy produkt występujący w niniejszym katalogu oznaczony został jedną z trzech ikonek symbolizujących jego poziom cenowy. Each product in this catalog has a price indication using one of the three icons to determine its pricing level. Produkty ekonomiczne / Economy products 5 Średnia półka cenowa / Midrange products Dla najbardziej wymagających odbiorców / For the most demanding customers 8 3. Dostępne technologie zdobienia W tym miejscu zaznaczone zostały wszystkie technologie zdobień dostępne dla danego produktu. Hydrocolor Multicolor Basecolor Hand made Kalkomania Ceramiczna oraz Xpression Kalkomania Organiczna, Nadruk Bezpośredni Sensitive Touch Art Print Magic Mug Grawer Laserowy Więcej informacji o poszczególnych technologiach znajdziesz na str. 40-47. 4. Dostępne opakowania Lista podstawowych opakowań dostępnych dla danego produktu. Więcej informacji o opakowaniach znajdziesz na str. 96-105. 5. Dostępne wersje produktu Małe zdjęcia przedstawiające dostępne wersje kolorystyczne lub rozmiarowe danego produktu. Występujący w tym miejscu symbol świadczy o tym, że dana wersja kolorystyczna jest dostępna wyłącznie do wyczerpania zapasów. Numer występujący obok każdej wersji kolorystycznej to określenie koloru według palety Pantone. UWAGA: kolory szkliwa przedstawione w tym katalogu są tylko poglądowe. Ze względu na brak dokładnego odpowiednika porównanie do Pantone jest tylko przybliżone. W przypadku konieczności ustalenia dokładnego odcienia szkliwa sugerowane jest zapoznanie się z izycznym wzorem. Obok zdjęcia, pod numerem Pantone znajduje się indywidualny, niepowtarzalny kod produktowy danej wersji kolorystycznej lub rozmiarowej. 3. Available technology for applying decorations This section indicates all available technology for applying decorations for a given product.. Hydrocolor Multicolor Basecolor Hand made Transfer Print and Xpression Organic Transfer Print Direct Print Sensitive Touch Art Print Magic Mug Laser Engraving More information about speciic technologies can be found on pages 40-47. 4. Available packaging List of baseline packaging available for this product. For more information on packaging, see pages 96-105. 5. Available product versions Miniature images with available color or dimension variants of this product. The symbol indicates that this color variant is available while the stocks last. The number next to each color variant indicates color tone according to Pantone. WARNING: the glaze colors in this catalog are only provided for information purposes. As there is no exact counterpart, the comparison to Pantone color is only an approximation. Please refer to the physical model to determine the actual glaze color tone. Next to the image, under the Pantone number, there is a unique product code for this color or size variant.