Views
9 months ago

Catalogo-TAZZE-2018-completo

Opakowanie P_730 z

Opakowanie P_730 z nadrukiem cyfrowym Kubek Zen P_730 Packaging with digital printing Mug Zen strona / page: 101 strona / page: 72 95

Opakowania z nadrukiem sitodrukowym Packaging with screen printing Ekonomiczne nadruki wykonywane w technologii sitodruku bezpośredniego. Economic prints made with direct silk screen technology. Najważniejsze atrybuty / The most important features: • Niski koszt nadruku. / Low printing costs. • Standardowy nadruk o wymiarach 5x5 cm. / Standard print dimensions: 5x5 cm. Przykładowe realizacje / Examples of use: Nadruk sitodrukowy w jednym kolorze na opakowaniu P_702. Screen printing in one color on the P_702 packaging. Nadruk sitodrukowy w dwóch kolorach na torebce P_702. Screen printing in two colors on the P_727 bag. Nadruk sitodrukowy w czterech kolorach na opakowaniu P_725. Screen printing in four colors on the P_725 packaging. Nadruk sitodrukowy w sześciu kolorach na opakowaniu P_710. Screen printing in six colors on the P_710 packaging. 96