Views
5 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Přehrávání na

Přehrávání na videokameře Při výchozím nastavení jsou přehrávány videoklipy a fotografie uložené na následujících záznamových médiích. HDR-CX550E/CX550VE: Vnitřní paměť HDR-XR550E/XR550VE: Vnitřní pevný disk Tipy Změna záznamového média viz strana 17. 1 Otevřete obrazovku LCD videokamery. Videokamera je zapnutá a kryt objektivu je otevřený. Chcete-li zapnout videokameru s již otevřenou obrazovkou LCD, stiskněte POWER (s. 14). 2 Stiskněte (ZOBRAZENÍ OBRAZŮ). Za několik sekund se otevře obrazovka VISUAL INDEX. Obrazovku VISUAL INDEX lze zobrazit také klepnutím na (ZOBRAZENÍ OBRAZŮ) na obrazovce LCD. 3 Klepnutím na videoklip. nebo () požadovaný videoklip () přehrajete Klepnutím na (Fotografie) () požadovanou fotografii () zobrazíte fotografii. Videoklipy jsou zobrazeny a seřazeny podle data nahrávání. 26 CZ Přepíná zobrazení ovládacího tlačítka. K obrazovce MENU

Zobrazí obrazovku pro výběr typu indexu ([DATOVÝ INDEX]/[ MAPA] (HDR- CX550VE/XR550VE)/[ FILMOVÁ CÍVKA]/[ TVÁŘE]). / : Zobrazí videoklipy nahrané předchozího data/dalšího data.* / : Zobrazí předchozí/další videoklip. Návrat na obrazovku nahrávání. * se zobrazí, když klepnete na . se zobrazí, když zvolíte videoklip ve standardním rozlišení (STD) pomocí [NAST. / ]. Obrazovkou můžete rolovat dotykem a tahem nebo . se zobrazí u posledního přehrávaného nebo nahrávaného videoklipu či fotografie. Pokud stisknete videoklip nebo fotografii, u které se zobrazuje , můžete pokračovat v přehrávání od předchozího času. ( se zobrazí na fotografii uložené na paměťovou kartu.) Přehrávání videoklipů Videokamera začne přehrávat vybraný videoklip. Nastavení hlasitosti Předchozí Další Záznam/přehrávání Zastavení Rychlé přetáčení zpět OPTION Rychlé přetáčení vpřed Pauza/přehrávání Poznámky Přehrávání obrazů na jiných zařízeních, než na videokameře, nemusí být možné v následujících případech. Tipy Dosáhne-li přehrávání vybraného videoklipu posledního klipu, vrátí se zobrazení na obrazovku INDEX. Chcete-li během pauzy pomalu přehrávat videoklip, stiskněte / . Při opakovaném klepnutí na / během přehrávání se videoklipy přehrávají přibližně 5násobnou přibližně 10násobnou přibližně 30násobnou přibližně 60násobnou rychlostí. Obrazovku VISUAL INDEX lze rovněž zobrazit klepnutím na (MENU) [Zobrazit další] [VISUAL INDEX] (v kategorii [PŘEHRÁVÁNÍ]). Při nahrávání se automaticky ukládá datum, čas, podmínky nahrávání a poloha (HDR-CX550VE/ XR550VE). Tyto informace se během nahrávání nezobrazují, ale lze je zobrazit při přehrávání klepnutím na (MENU) [Zobrazit další] [NAS.PŘEHRÁVÁNÍ] (v kategorii [PŘEHRÁVÁNÍ]) [DATOVÝ KÓD] požadované nastavení . Při výchozím nastavení je chráněný ukázkový videoklip předem nahrán. CZ 27