Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti videoklipů Během přehrávání videoklipů klepněte na nastavte pomocí / . Hlasitost zvuku lze také nastavit pomocí / v nabídce OPTION MENU. Prohlížení fotografií Videokamera zobrazí vybranou fotografii. Předchozí Na obrazovku VISUAL INDEX Spuštění/zastavení prezentace Další OPTION MENU Tipy Při prohlížení fotografií uložených na paměťové kartě se na obrazovce zobrazí (složka přehrávání).

Přehrávání obrazů na televizoru Způsoby připojení a kvalita obrazu (vysoké rozlišení (HD) nebo standardní rozlišení (STD)) na televizoru se může lišit v závislosti na typu připojeného televizoru a použitých konektorech. Připojení televizoru pomocí [PRŮV. PŘIPOJ.TV] Klepnutím na / vyberte vstupní konektor televizoru a poté klepněte na . Zobrazí se způsob připojení. Klepnete-li na [RADA], uvidíte tipy k připojení nebo změně nastavení videokamery. Videokameru snadno připojíte k televizoru podle pokynů zobrazených na obrazovce LCD, [PRŮV.PŘIPOJ.TV]. Přepněte vstup televizoru na připojený konektor. Postupujte podle pokynů v návodu k obsluze televizoru. Zapněte videokameru a klepněte na (MENU) [Zobrazit další] [PRŮV.PŘIPOJ. TV] (v kategorii [DALŠÍ]) na obrazovce LCD. Jako zdroj napájení použijte dodaný napájecí adaptér (str. 13). Konektory na videokameře Vstupní konektory na televizoru Připojte videokameru k televizoru. Konektor HDMI OUT Záznam/přehrávání Klepněte na [HD TV]. Konektor dálkového ovládání A/V Klepněte na [ANO]. Je-li pro zobrazení videoklipů použit připojovací kabel A/V, budou zobrazeny ve standardním rozlišení (STD). CZ 29