Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Správné používání

Správné používání videokamery Mazání videoklipů a fotografií Prostor na záznamovém médiu lze uvolnit smazáním videoklipů a fotografií. Poznámky Obrazy, které byly vymazány, nelze obnovit. Důležité videoklipy a fotografie si předem Tipy Obraz na obrazovce přehrávání můžete vymazat pomocí OPTION MENU. Chcete-li vymazat všechny obrazy na záznamovém médiu a obnovit tak veškerý volný prostor na médiu, naformátujte médium. Zmenšené obrázky, které umožňují shlédnout více obrazů najednou na obrazovce indexu, se nazývají „miniatury“. 1 Klepněte na (MENU) [Zobrazit další] [ODSTRANIT] (v kategorii [STŘH]). 2 Chcete-li vymazat videoklipy, klepněte na [ ODSTRANIT] [ ODSTRANIT] nebo [ ODSTRANIT]. Chcete-li vymazat fotografie, klepněte na [ ODSTRANIT] [ ODSTRANIT]. 32 CZ uložte. Při mazání obrazů nevyjímejte z kamery modul akumulátoru ani neodpojujte napájecí adaptér. Mohlo by dojít k poškození záznamového média. Při mazání obrazů z paměťové karty ji nevysunujte. Nelze mazat videoklipy a fotografie, u nichž byla nastavena ochrana. Před vymazáním zrušte zabezpečení videoklipů a fotografií, které chcete vymazat. Ukázkový videoklip ve videokameře je chráněný. Je-li vymazaný videoklip umístěn v seznamu pro přehrávání, bude tento videoklip odstraněn rovněž ze seznamu pro přehrávání. Je-li vymazaný videoklip umístěn v uloženém scénáři přehrávání průřezu, bude videoklip vymazán i z tohoto scénáře. 3 Klepnutím zobrazte symbol u videoklipů nebo fotografií, které se mají vymazat. Výběr obrazu potvrďte stisknutím a podržením obrazu na obrazovce LCD. Klepnutím na se vrátíte na předchozí obrazovku. 4 Klepněte na [ANO] . Vymazání všech videoklipů/fotografií najednou V kroku 2 klepněte na [ ODSTRANIT] [ ODSTR.VŠE]/[ ODSTR.VŠE] [ANO] [ANO] . Chcete-li vymazat všechny fotografie najednou, klepněte na [ ODSTRANIT] [ ODSTRANIT VŠE] [ANO] [ANO] . Vymazání všech videoklipů/fotografií nahraných ve stejný den najednou Poznámky Fotografie na paměťové kartě nelze mazat podle data pořízení. V kroku 2 klepněte na [ ODSTRANIT] [ ODSTR.dle data]/[ ODSTR. dle data]. Chcete-li vymazat všechny fotografie ze stejného dne, klepněte na [ ODSTRANIT] [ ODSTR.dle data].

Klepnutím na / vyberte datum pořízení požadovaných videoklipů/ fotografií a poté klepněte na . Výběr obrazu potvrďte klepnutím na obraz na obrazovce LCD. Klepnutím na se vrátíte na předchozí obrazovku. Klepněte na [ANO] . Správné používání videokamery CZ 33