Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Ukládání videoklipů

Ukládání videoklipů a fotografií do počítače Příprava počítače (Windows) Následující operace můžete provést pomocí „PMB (Picture Motion Browser)“. Přenos obrazů do počítače Prohlížení a úpravy přenesených obrazů Vytvoření disku Nahrávání videoklipů a fotografií na webové stránky Chcete-li videoklipy a fotografie ukládat pomocí počítače, nainstalujte předem „PMB“ z dodaného disku CD-ROM. Poznámky Neformátujte médium videokamery pomocí počítače. V opačném případě nemusí videokamera pracovat správně. Tato videokamera snímá záběry s vysokým rozlišením ve formátu AVCHD. Pomocí dodaného softwaru pro PC lze obrazy ve vysokém rozlišení kopírovat na média DVD. Média DVD obsahující obrazy ve formátu AVCHD však nepoužívejte v přehrávačích nebo rekordérech DVD, protože rekordér/přehrávač DVD by nemusel vysunout médium a mohl by bez upozornění smazat jeho obsah. Krok 1 Kontrola počítačového systému Operační systém* 1 Microsoft Windows XP SP3* 2 /Windows Vista SP2* 3 /Windows 7 Displej Ostatní 34 CZ Procesor* 4 Intel Core Duo 1,66 GHz či rychlejší nebo Intel Core 2 Duo 1,66 GHz či rychlejší (Intel Core 2 Duo 2,26 GHz či rychlejší při zpracovávání videoklipů HD FX/HD FH) Pro následující operace však dostačuje procesor Intel Pentium III 1 GHz nebo rychlejší: Přenos videoklipů a fotografií do počítače One Touch Disc Burn Vytváření disku Blu-ray/disku AVCHD/ disku DVD video (při vytváření disku DVD video převodem z vysokého rozlišení (HD) na standardní rozlišení (STD) se požaduje procesor Intel Core Duo 1,66 GHz nebo rychlejší.) Kopírování disku Zpracovávání pouze videoklipů ve standardním rozlišení (STD) Aplikace DirectX 9.0c nebo novější (Tento výrobek je založen na technologii DirectX. Musí být nainstalován software DirectX.) Operační paměť Windows XP: 512 MB nebo více (doporučuje se 1 GB nebo více). 256 MB nebo více však dostačuje pro zpracovávání pouze videoklipů ve standardním rozlišení (STD). Windows Vista/Windows 7: 1 GB nebo větší Pevný disk Dostupný prostor na pevném disku potřebný k instalaci: Přibližně 500 MB (10 GB nebo více při vytváření disků AVCHD. Vytváření disků Blu-ray může vyžadovat maximálně 50 GB.) Nejméně 1 024 × 768 bodů Port USB (musí být součástí standardního vybavení, kompatibilní se standardem Hi- Speed USB (kompatibilní s USB 2.0)), disk Blu‐ray/vypalovačka DVD (pro instalaci musí být k dispozici jednotka CD-ROM) Jako souborový systém pevného disku se doporučuje buď NTFS nebo exFAT.

* 1 Požaduje se standardní instalace. Správnou funkci nelze zaručit, pokud byl operační systém aktualizován nebo je provozován v prostředí s několika operačními systémy. * 2 64bitové edice a Starter (Edition) nejsou podporovány. Funkce vytváření disků a další související funkce vyžadují software Windows Image Mastering API (IMAPI) verze 2.0 nebo novější. * 3 Starter (Edition) není podporována. * 4 Doporučuje se rychlejší procesor. Poznámky Funkce ve všech počítačových prostředích není zaručena. Použití počítače Macintosh Dodaný software „PMB“ nelze používat na počítačích Macintosh. Chcete-li importovat videoklipy a fotografie do počítače, obraťte se na společnost Apple Inc. Krok 2 Instalace dodaného softwaru „PMB“ Před připojením videokamery k počítači nainstalujte software „PMB“. Poznámky Je-li na počítači nainstalován software „PMB“ ve verzi nižší než 5.0.00, nemusí být k dispozici některé funkce softwaru „PMB“, které lze jinak použít v případě instalace softwaru „PMB“ z dodaného disku CD-ROM. Z dodaného disku CD-ROM se rovněž instaluje „PMB Launcher“. Software „PMB“ nebo jiný software lze spouštět pomocí „PMB Launcher“. Dvojitým kliknutím na ikonu zástupce „PMB Launcher“ na pracovní ploše počítače spusťte „PMB Launcher“. Zkontrolujte, že videokamera není připojena k počítači. Zapněte počítač. Pro instalaci se přihlaste jako správce. Před instalací softwaru ukončete všechny aplikace spuštěné na počítači. Vložte do diskové jednotky počítače dodaný disk CD-ROM. Zobrazí se instalační obrazovka. Pokud se obrazovka neotevře, klikněte na [Start] [Computer] (v Windows XP, [My Computer]), poté dvakrát klikněte na [SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*. * Názvy jednotek (např. (E:)) se mohou na různých počítačích lišit. Klikněte na [Instalace]. Vyberte zemi nebo region. Vyberte jazyk instalované aplikace a poté přejděte na další obrazovku. Pečlivě si přečtěte podmínky licenčního ujednání. Pokud s podmínkami souhlasíte, změňte na a klikněte na [Next] [Install]. CZ 35 Ukládání videoklipů a fotografií do počítače