Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Vytvoření disku

Vytvoření disku jedním dotykem (One Touch Disc Burn) Videoklipy a fotografie pořízené videokamerou, které dosud nebyly uloženy pomocí funkce One Touch Disc Burn, lze na disk uložit automaticky. Videoklipy a fotografie se na disk ukládají v obrazové kvalitě záznamu. Poznámky Z videoklipů ve vysokém rozlišení (HD) (výchozí nastavení) se vytvoří disk AVCHD. Nelze vytvářet disky AVCHD z videoklipů nahraných v režimu [HD FX] funkce [ REŽIM NAHR.]. Pomocí funkce One Touch Disc Burn nelze vytvářet disky Blu-ray. Chcete-li vytvořit disk ve standardním rozlišení (STD) z videoklipů ve vysokém rozlišení (HD), nejdříve přeneste videoklipy do počítače (str. 41) a poté vytvořte disk ve standardním rozlišení (STD) (str. 43). Nejdříve nainstalujte „PMB“ (str. 35), ale „PMB“ zatím nespouštějte. Při použití této funkce připojte videokameru do síťové zásuvky pomocí napájecího adaptéru (součást dodávky) (str. 13). Pomocí funkce One Touch Disc Burn videokamery lze ukládat pouze videoklipy a fotografie uložené na vnitřním záznamovém médiu. 1 Zapněte počítač a vložte do jednotky DVD nepoužitý disk. Použitelné typy disků viz strana 39. Pokud se automaticky spustí jakýkoliv jiný software, než „PMB“, ukončete jej. 40 CZ 2 Zapněte počítač a poté připojte videokameru k počítači pomocí dodaného kabelu USB. 3 Stiskněte (DISC BURN). 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače. Poznámky Použijete-li funkci One Touch Disc Burn, videoklipy a fotografie se neukládají do počítače.

Import videoklipů a fotografií do počítače Videoklipy a fotografie pořízené videokamerou lze uložit do počítače. Nejdříve zapněte počítač. Poznámky Při použití této funkce připojte videokameru do síťové zásuvky pomocí napájecího adaptéru (součást dodávky) (str. 13). 3 Klikněte na [Import]. Podrobnosti viz „PMB Help“ (str. 37). 1 Zapněte počítač a poté připojte videokameru k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Videoklipy a fotografie se přenesou do počítače. Po dokončení operace se otevře obrazovka „PMB“. Na obrazovce videokamery se zobrazí [VÝBĚR USB]. 2 Na obrazovce videokamery klepněte na záznamové médium obsahující obrazy, které chcete uložit. [ PŘIPOJIT USB]: Vnitřní paměť [ PŘIPOJIT USB]: Vnitřní pevný disk [ PŘIPOJIT USB]: Paměťová karta Zobrazená záznamová média se liší v závislosti na modelu. Pokud se obrazovka [VÝBĚR USB] nezobrazí, klepněte na (MENU) [Zobrazit další] [PŘIPOJIT USB] (v kategorii [DALŠÍ]). Na obrazovce počítače se zobrazí okno pro import. Tipy Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) lze přenést z počítače do videokamery. Podrobnosti viz „PMB Help“ (str. 37). Ukládání videoklipů a fotografií do počítače CZ 41