Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Vytváření disku AVCHD

Vytváření disku AVCHD Disk AVCHD lze vytvořit spojením videoklipů ve vysokém rozlišení (HD), které byly přeneseny do počítače (str. 41). V této části je vysvětlen postup ukládání videoklipu ve vysokém rozlišení (HD) na disk DVD. 1 Zapněte počítač a vložte do jednotky DVD nepoužitý disk. Použitelné typy disků viz strana 38. Pokud se automaticky spustí jakýkoliv jiný software, než „PMB“, ukončete jej. 2 Spusťte „PMB“ (str. 37). 3 Klikněte na [Calendar] nebo [Index] na levé straně okna, vyberte datum nebo složku a poté zvolte videoklipy ve vysokém rozlišení (HD). Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) jsou označeny pomocí . Na disk nelze ukládat fotografie. Chcete-li vybrat několik videoklipů, stiskněte a přidržte tlačítko Ctrl a klikněte na miniatury. 4 Na horní straně okna klikněte na [Create AVCHD Format Discs (HD)]. 42 CZ Otevře se okno, které slouží k výběru videoklipů. Chcete-li přidat videoklipy k již vybraným videoklipům, vyberte videoklipy v hlavním okně a přetáhněte je do okna pro výběr videoklipů. 5 Při vytváření disku postupujte podle pokynů na obrazovce. Vytváření disku může trvat dlouhou dobu. Přehrávání disku AVCHD na počítači K přehrávání disků AVCHD je možno použít „Player for AVCHD“, který se instaluje spolu s „PMB“. Ke spuštění „Player for AVCHD“ klikněte na [Start] [All Programs] [PMB] [PMB Launcher] [View] [Player for AVCHD]. Nápověda k použití viz „Player for AVCHD“. V závislosti na počítači se videoklipy nemusí přehrávat hladce.

Vytváření disku Blu-ray Můžete vytvořit disk Blu-ray z videoklipu ve vysokém rozlišení (HD), který byl přenesen do počítače (str. 41). K vytvoření disku Blu-ray musí být nainstalován software BD Add-on Software pro „PMB“. Klikněte na [BD Add-on Software] na instalační obrazovce softwaru „PMB“ a nainstalujte tento zásuvný modul podle pokynů na obrazovce. Při instalaci [BD Add-on Software] připojte počítač k Internetu. Vytváření disku ve standardním rozlišení (STD), který lze přehrávat na běžných přehrávačích DVD Disk ve standardním rozlišení (STD) lze vytvořit výběrem videoklipů, které byly přeneseny do počítače (str. 41). Poznámky Jako zdroj je možno vybrat videoklipy ve vysokém rozlišení (HD). Obrazová kvalita však bude převedena z vysokého (HD) na standardní rozlišení (STD). Převod obrazové kvality videoklipů bude trvat déle, než samotné nahrávání videoklipů. Vložte disk Blu-ray do diskové jednotky a klikněte na [Create Blu-ray Disc (HD)] v kroku 4 postupu „Vytváření disku AVCHD“ (str. 42). Ostatní postupy jsou stejné jako při vytváření disku AVCHD. Počítač musí umožňovat vytváření disků Blu-ray. Po vytváření disků Blu-ray jsou k dispozici média BD-R (nepřepisovatelné) a BD-RE (přepisovatelné). Pro vytvoření disku na něj nelze přidávat další obsah (platí pro všechny typy disků). 1 Zapněte počítač a vložte do jednotky DVD nepoužitý disk. Použitelné typy disků viz strana 38. Pokud se automaticky spustí jakýkoliv jiný software, než „PMB“, ukončete jej. 2 Spusťte „PMB“ (str. 37). 3 Klikněte na [Calendar] nebo [Index] na levé straně okna, vyberte datum nebo složku a poté zvolte videoklipy. Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) jsou označeny pomocí . Chcete-li vybrat několik videoklipů, stiskněte a přidržte tlačítko Ctrl a klikněte na miniatury. Ukládání videoklipů a fotografií do počítače CZ 43