Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

6 Po dokončení

6 Po dokončení operace klepněte na na obrazovce videokamery. Poznámky Počet scén, které je možno uložit na externí médium je následující. Přestože externí médium obsahuje volný prostor, nelze uložit scény, jejichž počet překračuje následující hodnotu. Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD): Max. 3 999 Videoklipy ve standardním rozlišení (STD): 9 999 Fotografie: 9 999 snímků × 899 složek Počet scén může být menší v závislosti na typu nahraných obrazů. Připojování externího média Obrazy uložené na externím médiu se zobrazují na obrazovce LCD. Tlačítko zobrazení videoklipu a fotografie na obrazovce VISUAL INDEX se mění jak je uvedeno níže. V kroku 5 výše klepněte na [Přehrát bez kopírování.]. Otevře se obrazovka VISUAL INDEX externího média. Klepněte na (MENU) [Zobrazit další] [KOPÍROVAT FILM] (při výběru videoklipů)/ [KOPÍROVAT FOTO] (při výběru fotografií). Při určování způsobu výběru záznamového média a obrazů postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud jste zvolili [KOP.dle výběru], klepněte na obraz, který se má uložit. Zobrazí se . Pokud jste zvolili [KOPÍR.dle data], vyberte datum obrazů, které se mají přepsat pomocí / , klepněte na a poté přejděte na krok . Zbývající kapacita externího média Můžete provádět úpravy nastavení v nabídce externího média, například mazání obrazů. Klepněte na (MENU) [Zobrazit další] na obrazovce VISUAL INDEX. Uložení požadovaných videoklipů a fotografií Snímky z paměťových karet je možno ukládat na externí média. Poznámky Fotografie, které jsou uloženy na paměťové kartě nelze kopírovat ani vyhledávat podle data. Výběr obrazu potvrďte stisknutím a podržením obrazu na obrazovce LCD. Klepnutím na se vrátíte na předchozí obrazovku. Stisknutím data můžete vyhledat více obrazů podle data. Klepněte na [ANO] na obrazovce videokamery. Přehrávání obrazů z externího média na videokameře V kroku 5 výše klepněte na [Přehrát bez kopírování.]. Otevře se obrazovka VISUAL INDEX externího média. 46 CZ

Přehrajte obraz (str. 26). Obrazy můžete rovněž prohlížet na televizoru připojeném k videokameře (str. 29). K přehrávání videoklipů ve vysokém rozlišení (HD) na počítači lze použít [Player for AVCHD]. Spusťte [Player for AVCHD] (str. 42) a pomocí [Settings] vyberte jednotku, ke které je připojeno externí médium. Poznámky Nelze zobrazit datový index a Index mapy (HDR-CX550VE/XR550VE) pro fotografie. Pokud videokamera nerozpozná externí médium, pokuste se provést následující operace. Znovu připojte adaptérový kabel USB k videokameře. Je-li externí médium vybaveno napájecím kabelem, připojte jej do síťové zásuvky. Odpojení externího média Klepněte na na obrazovce VISUAL INDEX externího média. Odpojte adaptérový kabel USB. Vytvoření disku pomocí vypalovačky DVD Výběr způsobu vytváření disku Zde je popsáno několik způsobů vytváření disků AVCHD nebo disků ve standardním rozlišení (STD) z videoklipů nebo fotografií ve vysokém rozlišení (HD) nahraných ve videokameře. Vyberte způsob, který vyhovuje vašemu přehrávači. Poznámky Připravte si disk DVD, např. DVD-R, pro vytvoření disku. Vytvoření disku Blu-ray viz strana 43. Uložení obrazů na externí médium viz strana 45. Zařízení kompatibilní s formátem AVCHD Přehrávač Přehrávač Sony Blu-ray PlayStation 3, atd. Vytvářející zařízení Vypalovačka DVD, DVDirect Express (str. 48) Vypalovačka DVD, atd., jiná než DVDirect Express (str. 51) Typ disku Disk AVCHD (vysoké rozlišení (HD)) Ukládání obrazů pomocí externího zařízení CZ 47