Views
2 weeks ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Klepněte na [ANO]

Klepněte na [ANO] Přehrávání disku na vypalovačce DVD na obrazovce videokamery. Chcete-li vytvořit další disk se stejným obsahem, vložte nový disk a stiskněte [VYTVOŘIT STEJNÝ DISK]. Po dokončení operace klepněte na [KONEC] [KON] na obrazovce videokamery. Odpojte kabel USB od videokamery. Připojte napájecí adaptér a napájecí Poznámky kabel ke konektoru DC IN videokamery Při vytváření disku neprovádějte žádnou a do síťové zásuvky (str. 13). z těchto operací. Zapněte videokameru a připojte Vypnutí videokamery vypalovačku DVD do konektoru Odpojení kabelu USB nebo napájecího adaptéru (USB) videokamery pomocí kabelu USB Vystavení videokamery mechanickým vypalovačky DVD. úderům nebo otřesům Připojíte-li videokameru k televizoru, Vysunutí paměťové karty z videokamery můžete přehrávat videoklipy na obrazovce Přehrajte vytvořený disk, abyste zkontrolovali, televizoru (str. 29). zda přepis proběhl bez problémů, teprve poté Vložte vytvořený disk do vypalovačky vymažte videoklipy z videokamery. DVD. Jestliže se na obrazovce zobrazí [Operace se Videoklipy se na disku zobrazí nezdařila.] nebo [Operace VYPÁLIT DISK se na obrazovce videokamery jako nezdařila.], vložte do vypalovačky jiný disk VISUAL INDEX. DVD a proveďte operaci DISC BURN znovu. Stiskněte tlačítko přehrávání Tipy na vypalovačce DVD. Pokud celková velikost videoklipů na vypálení Můžete také použít tlačítka na obrazovce pomocí funkce DISC BURN přesáhne velikost videokamery. disku, vytváření disku se přeruší, jakmile bude Klepněte na [KON] [VYJMOUT daný limit dosažen. Videoklip nahraný na disku DISK] na obrazovce videokamery a jako poslední může být oříznutý. po ukončení operace disk vyjměte. Při přepisu videoklipů dojde k dosažení limitu disku přibližně za 20 až 60 minut. Může to trvat Klepněte na a odpojte kabel USB. déle, záleží na režimu nahrávání nebo na počtu scén. Převod obrazu ve vysokém rozlišení (HD) Přehrávání disku na běžném přehrávači na standardní rozlišení (STD) může trvat déle DVD než skutečné nahrávání. Na obrazovce vyberte obraz ve standardním rozlišení (STD) a toto nastavení bude použito jako kvalita obrazu u disku vytvářeného v kroku 2 postupu „Úprava disku pomocí VOLBA VYP.DISKU“. 50 CZ

Tipy Pokud nelze přehrávat vytvořené disky ve standardním rozlišení (STD) na jakémkoliv přehrávači DVD, připojte videokameru k vypalovačce DVD a přehrávejte pomocí vypalovačky. Vytváření disku s vysokým rozlišením (HD) pomocí vypalovačky DVD atd. jiné než DVDirect Express Pomocí kabelu USB můžete videokameru připojit k zařízení, které dokáže vytvořit disk kompatibilní s vysokým rozlišením (HD), jako je vypalovačka Sony DVD. Přečtěte si také dodané návody k použití zařízení, která chcete připojit. Na obrazovce videokamery se zobrazí [VÝBĚR USB]. Pokud se obrazovka [VÝBĚR USB] nezobrazí, klepněte na (MENU) [Zobrazit další] [PŘIPOJIT USB] (v kategorii [DALŠÍ]). Poznámky Při použití této funkce připojte videokameru do síťové zásuvky pomocí napájecího adaptéru (součást dodávky) (str. 13). Vypalovačka DVD Sony nemusí být v některých zemích/oblastech k dispozici. Připojte napájecí adaptér a napájecí kabel ke konektoru DC IN videokamery a do síťové zásuvky (str. 13). Zapněte videokameru a připojte vypalovačku DVD apod. ke konektoru (USB) videokamery pomocí kabelu USB (součást dodávky). Na obrazovce videokamery klepněte na záznamové médium obsahující obrazy. [ PŘIPOJIT USB]: Vnitřní paměť [ PŘIPOJIT USB]: Vnitřní pevný disk [ PŘIPOJIT USB]: Paměťová karta Zobrazená záznamová média se liší v závislosti na modelu. Spusťte nahrávání videoklipů na připojeném zařízení. Podrobnosti naleznete v návodu k použití připojovaného zařízení. Po dokončení operace klepněte na [KON] [ANO] na obrazovce videokamery. Ukládání obrazů pomocí externího zařízení CZ 51