Views
7 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Nastavení videokamery

Nastavení videokamery Použití nabídek Pomocí nabídek lze provádět užitečné funkce a měnit různá nastavení. Budete-li možnosti nabídky používat dobře, bude pro vás obsluha videokamery potěšením. Videokamera nabízí v každé z osmi kategorií nabídky různé položky. RUČNÍ NASTAVENÍ (položky nastavení podmínek scény) str. 57 NAST.SNÍMÁNÍ (položky pro upravené snímání) str. 57 NASTAV.PRO FOTO (položky pro pořizování fotografií) str. 58 PŘEHRÁVÁNÍ (položky přehrávání) str. 58 STŘH (položky úprav) str. 58 DALŠÍ (položky dalších nastavení) str. 59 SPRÁVA MÉDIA (položky pro záznamové médium) str. 59 OBECNÁ NASTAV. (další položky nastavení) str. 60 Podrobnější popis položek nabídky viz Příručka k produktu „Handycam“. Nastavení nabídek / : Seznam nabídek se přesunuje mezi jednotlivými kategoriemi. / : Seznam nabídek se pohybuje po 4 položkách. Seznamem nabídky se můžete přesunovat pomocí dotykových tlačítek a tažením obrazovky. Ikona vybrané kategorie se zobrazí oranžově. Klepnete-li na , obrazovka se vrátí na MOJE MENU. Klepněte na (MENU). Klepněte na [Zobrazit další] na obrazovce MOJE MENU. Podrobnosti o MOJE MENU viz následující strana. Klepněte do středu levé strany obrazovky a změňte nastavení. Klepněte na položku nabídky, která se má změnit. Po změně nastavení klepněte na . Chcete-li dokončit nastavování nabídky, klepněte na . Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku nabídky, klepněte na . se v závislosti na položce nabídky nemusí zobrazit. 54 CZ

Poznámky Podle podmínek nahrávání nebo přehrávání nemusí být možné některé položky nabídky měnit. Šedě zobrazené položky nabídky nebo nastavení nejsou dostupné. Tipy V závislosti na měněných položkách nabídky se videokamera přepíná mezi režimem přehrávání a nahrávání (videoklip/fotografie). Použití MOJE MENU Položky nabídky můžete používat snadněji uložením nejčastěji používaných položek nabídky do nabídky MOJE MENU. Pro každou MOJE MENU u FILM, FOTOGRAFIE a PŘEHRÁVÁNÍ můžete uložit 6 položek nabídky. Příklad: mazání [BOD.MĚŘ./OSTŘ.] a registrace [ PROLÍNAČKA] Klepněte na (MENU). Klepněte na [NAST.MÉHO MENU]. Klepněte na [FILM]. Klepněte na [BOD.MĚŘ./OSTŘ.]. Klepněte na . Klepněte na [ PROLÍNAČKA] (v kategorii [RUČNÍ NASTAVENÍ]). Když se zobrazí MOJE MENU, klepněte na . Stejné kroky zopakujte při registraci položek nabídky v MOJE MENU. Poté si budete moci užít snadné obsluhy „Handycam“. Nastavení videokamery Tipy Pokud je připojeno externí paměťové zařízení, zobrazí se zvláštní nabídka MOJE MENU. CZ 55