Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Použití OPTION MENU

Použití OPTION MENU OPTION MENU se zobrazuje podobně jako místní nabídka v počítači při klepnutí pravým tlačítkem myši. Když se v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí , můžete používat OPTION MENU. Klepněte na . Zobrazí se položky nabídky, které lze změnit v kontextu. Položka nabídky Karta Klepněte na (OPTION). Klepněte na požadovanou kartu položku, u které se má změnit nastavení. Po dokončení nastavení klepněte na . Poznámky Šedě zobrazené položky nabídky nebo nastavení nejsou dostupné. Pokud požadovaná položka není na obrazovce, klepněte na jinou kartu. (Jiná karta nemusí být k dispozici.) Karty a položky, které se zobrazují na obrazovce, závisí na operaci nahrávání/přehrávání, kterou videokamera v dané chvíli provádí. 56 CZ

Seznamy nabídek Kategorie (RUČNÍ NASTAVENÍ) VÝBĚR SCÉNY............................ Volí vhodný režim nahrávání podle typu scény, například noční záběry nebo záběry na pláži. PROLÍNAČKA....................... Roztmívání/stmívání scén. VYVÁŽ.BÍLÉ................................ Upravuje vyvážení barev podle typu osvětlení nahrávaného prostředí. BOD.MĚŘ./OSTŘ....................... Upravuje současně jas a ostření pro vybraný objekt. BOD.MĚŘENÍ.............................. Upravuje jas obrazů podle objektu, kterého se dotknete na obrazovce. BOD.OSTŘENÍ............................ Zaostřuje na objekt, kterého se dotknete na obrazovce. EXPOZICE................................... Upravuje jas videoklipů a fotografií. OSTŘENÍ...................................... Umožňuje manuální ostření. TELE MACRO............................. Fotografování se zaostřením na objekt s rozostřeným pozadím. KOREKCE AE.............................. Nastavuje expozici. KOREKCE WB............................. Manuálně upravuje vyvážení bílé. GOLFOVÝ ZÁBĚR..................... Rozděluje dvě sekundy rychlého pohybu do snímků, které jsou poté nahrány jako videoklip a fotografie. PLYN.POM.NAH........................ Zpomaleně nahrává rychle se pohybující objekty. Kategorie (NAST.SNÍMÁNÍ) NAST. / ......................... Nastavuje kvalitu obrazu pro záznam, přehrávání a úpravy videoklipů. REŽIM NAHR........................ Nastavuje režim na nahrávání videoklipů. Při nahrávání rychle se pohybujících objektů se doporučuje obrazová kvalita s vysokým rozlišením. VODICÍ MŘÍŽ.............................. Zobrazuje vodicí mřížku, která slouží ke zjištění vodorovné či svislé orientace objektu. STEADYSHOT...................... Nastavuje funkci SteadyShot při nahrávání videoklipů. PŘEDSÁDKA.............................. Nastavuje typ připojené předsádky (prodává se samostatně). Optimalizuje funkci SteadyShot a zaostření podle připojeného objektivu. LOW LUX..................................... Pořizuje jasné snímky na tmavých místech. DETEKCE TVÁŘE....................... Automaticky nastavujte obrazovou kvalitu obličeje (obličejů). NASTAV.PRIORITY.................... Nastavuje objekt, který bude mít přednost při detekci tváře nebo použití funkce úsměv - závěrka. DETEKCE ÚSMĚVU.................. Automaticky pořizuje snímek, kdykoliv je zjištěn úsměv. ÚSMĚV - CITLIVOST................. Umožňuje nastavení citlivosti detekce úsměvu pro použití funkce úsměv - závěrka. NAS.NAHR.-ZVUK ZOOM MIKROFONU...... Nahrává videoklipy s živým zvukem přizpůsobeným poloze zoomu. REFER.ÚR.MIK.................. Nastavuje úroveň mikrofonu. REŽIM ZVUKU.................. Nastavuje formát nahrávaného zvuku (5,1kanálový prostorový zvuk/ 2kanálový stereofonní zvuk). NAS.NAHR.-DALŠÍ DIGIT.ZOOM............... Nastavuje maximální úroveň digitálního zoomu, která překračuje úroveň optického zoomu. AUT.PROTISVĚTLO......... Automaticky upravuje expozici pro objekty v protisvětle. CZ 57 Nastavení videokamery