Views
7 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Pre získanie ďalších

Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo batérie kontaktuje prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili. Hľadáčik Obrazovka LCD Dodávané položky Čísla v zátvorkách označujú dodávané množstvo. Sieťový adaptér striedavého prúdu (1) Napájací kábel (1) Kábel na prenos komponentného A/V signálu (1) Prípojný A/V kábel (1) Kábel USB (1) Bezdrôtový diaľkový ovládač (1) Lítiová gombíková batéria je už nainštalovaná. Pred použitím bezdrôtového diaľkového ovládača odstráňte ochrannú fóliu. Nabíjateľná batéria NP-FV50 (1) CD-ROM „Handycam“ Application Software (1) (s. 35) „PMB“ (softvér vrátane príručky „PMB Help“) Príručka k zariadeniu „Handycam“ (PDF) „Návod na používanie“ (táto príručka) (1) Informácie o pamäťovej karte, ktorú môžete používať s týmto kamkordérom, nájdete na strane 18. Používanie kamkordéra Pri manipulácii a používaní nedržte kamkordér za kryt zásuviek ani za časti uvedené na nasledujúcich obrázkoch. Batéria Kamkordér nie je odolný voči prachu a vlhkosti a nie je ani vodotesný. Pozrite si časť „Preventívne opatrenia“ (s. 65). Funkcia GPS je aktívna, kým je prepínač GPS nastavený do polohy ON, a to aj v prípade, ak je kamkordér vypnutý. Počas vzlietania a pristávania lietadla je nutné prepínač GPS prepnúť do polohy OFF (HDR-CX550VE/XR550VE). Položky ponuky, panel LCD, hľadáčik a objektív Položka ponuky, ktorá sa zobrazuje sivou farbou, nie je pri daných podmienkach nahrávania alebo prehrávania k dispozícii. Pri výrobe obrazovky LCD a hľadáčika sa používajú tie najprecíznejšie technológie, vďaka čomu je možné efektívne využiť 99,99 % pixlov. Môžu sa však vyskytnúť drobné čierne alebo jasné (biele, červené, modré alebo zelené) bodky, ktoré sa neustále zobrazujú na obrazovke LCD. Tieto bodky bežne vznikajú počas procesu výroby zariadenia a nemajú žiadny vplyv na nahrávanie. SK

Čierne bodky Biele, červené, modré alebo zelené bodky Dlhodobé vystavenie obrazovky LCD, hľadáčika alebo objektívu priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť poruchy. Kamkordérom priamo nesnímajte slnko. Môže to spôsobiť poruchu kamkordéra. Zábery slnka robte iba pri slabých svetelných podmienkach, napríklad za súmraku. Informácie o nastavení jazyka Na ilustráciu postupov pri obsluhe sa používajú informácie na obrazovke, ktoré môžu byť uvedené v rôznych jazykoch. Ak je to potrebné, zmeňte jazyk obrazovky skôr, než začnete používať kamkordér (s. 16). Informácie o nahrávaní Ak chcete zabezpečiť stabilnú funkčnosť pamäťovej karty, odporúča sa, aby ste pamäťovú kartu inicializovali so svojím kamkordérom ešte pred prvým použitím. Inicializáciou pamäťovej karty sa vymažú všetky údaje, ktoré sú na nej uložené, a tieto údaje nebude možné obnoviť. Uložte svoje dôležité údaje do osobného počítača alebo iného zariadenia. Pred spustením nahrávania vyskúšajte funkciu nahrávania a skontrolujte, či sa obraz a zvuk nahrávajú bez problémov. Za obsah nahrávky sa neposkytuje žiadna náhrada, a to ani v prípade, ak nahrávanie alebo prehrávanie nie je možné v dôsledku poruchy kamkordéra, nahrávacieho média atď. Systémy kódovania farieb v televízore sa líšia v závislosti od krajiny alebo oblasti. Ak chcete prezerať svoje nahrávky na televíznej obrazovke, potrebujete televízor so systémom PAL. Televízne programy, filmy, videopásky a iné materiály môžu byť chránené autorskými právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených materiálov môže byť v rozpore so zákonmi o autorských právach. Poznámky k prehrávaniu Kamkordér je kompatibilný s formátom MPEG-4 AVC/H.264 High Profile, ktorý umožňuje dosiahnuť kvalitu nahratého obrazu s vysokým rozlíšením (HD). Obrazy nahraté pomocou kamkordéra s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) preto nemôžete prehrávať na nasledovných zariadeniach; Iné zariadenia kompatibilné s formátom AVCHD, ktoré nie sú kompatibilné s formátom High Profile Zariadenia, ktoré nie sú kompatibilné s formátom AVCHD Snímky nasnímané pomocou kamkordéra sa nemusia dať normálne prehrávať v iných zariadeniach. Podobne aj snímky nasnímané pomocou iných zariadení sa nemusia dať normálne prehrať v kamkordéri. Videa nahrate v štandardnej (STD) kvalite obrazu na pamaťovu kartu SD nie je možne prehravať na AV zariadeniach od inych vyrobcov. Disky nahraté s kvalitou obrazu HD (vysoké rozlíšenie) Tento kamkordér sníma s vysokým rozlíšením vo formáte AVCHD. Médiá DVD s nahrávkami vo formáte AVCHD by sa nemali používať s prehrávačmi a rekordérmi diskov DVD, pretože prehrávač alebo rekordér diskov DVD nemusí médium vysunúť a môže bez varovania vymazať jeho obsah. Médiá DVD s nahrávkami vo formáte AVCHD je možné prehrávať v kompatibilnom prehrávači alebo rekordéri diskov Blu-ray Disc alebo v inom kompatibilnom zariadení. SK