Views
9 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

SK Uloženie všetkých

SK Uloženie všetkých nahratých obrazových údajov Ak chcete zabrániť strate údajov, pravidelne ukladajte všetky nasnímané zábery na externé médiá. Odporúčame vám, aby ste nasnímané zábery ukladali pomocou počítača na disk, ako je napríklad disk DVD-R. Na uloženie nasnímaných záberov môžete použiť aj videorekordér alebo rekordér DVD/HDD (s. 47). Nemôžete vytvoriť disk AVCHD z obrazových údajov, ktoré boli nasnímané s položkou (MENU) [Show others] [ REC MODE] (v kategórii [SHOOTING SET]) nastavenou na hodnotu [HD FX]. Údaje uložte na disk Blu-ray Disc alebo pomocou externého média (s. 43, 45). Poznámky k batérii a sieťovému adaptéru striedavého prúdu Po vypnutí kamkordéra vždy vyberte batériu alebo odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu. Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu od kamkordéra tak, že súčasne uchopíte kamkordér aj konektor DC. Poznámka k teplote kamkordéra/ batérie Keď je teplota kamkordéra alebo batérie extrémne vysoká alebo nízka, môže sa stať, že nebudete môcť nahrávať ani prehrávať. Kamkordér disponuje ochrannými funkciami pre takéto situácie. V takomto prípade sa na obrazovke LCD a v hľadáčiku zobrazí indikátor. Keď je kamkordér pripojený k počítaču alebo k príslušenstvu Nepokúšajte sa formátovať nahrávacie médium kamkordéra pomocou počítača. Ak to urobíte, váš kamkordér nemusí pracovať správne. Pri pripájaní kamkordéra k inému zariadeniu pomocou komunikačných káblov skontrolujte, či zasúvate zástrčku konektora správnym spôsobom. Násilné vtláčanie zástrčky môže poškodiť koncový konektor a viesť k poruche kamkordéra. Ak nie je možné prehrávať ani nahrávať zábery, použite funkciu [MEDIA FORMAT] V prípade dlhodobého opakovaného nahrávania a vymazávania záberov dochádza k fragmentácii údajov na nahrávacom médiu. Zábery sa nemusia dať ukladať alebo snímať. V takom prípade svoje zábery uložte najprv na externé médium určitého typu, a potom spustite funkciu [MEDIA FORMAT] tak, že sa postupne dotknete položiek (MENU) [Show others] [MEDIA FORMAT] (v kategórii [MANAGE MEDIA]) položky požadovaného média [YES] [YES] . Poznámky k voliteľnému príslušenstvu Odporúčame vám používať originálne príslušenstvo od spoločnosti Sony. Pôvodné príslušenstvo od spoločnosti Sony nemusí byť dostupné v niektorých krajinách alebo oblastiach. Informácie o tejto príručke, ilustráciách a informáciách na obrazovke Obrázky s príkladmi, ktoré sú použité v tejto príručke na ilustráciu, boli nasnímané pomocou statického digitálneho fotoaparátu, a preto sa môžu odlišovať od obrázkov a indikátorov, ktoré sa v skutočnosti zobrazujú na obrazovke vášho kamkordéra. Vyobrazenia kamkordéra a jeho obrazoviek sú zväčšené alebo zjednodušené, aby boli názornejšie. V tejto príručke sa interná pamäť (HDR- CX550E/CX550VE) a pevný disk (HDR- XR550E/XR550VE) kamkordéra, ako aj pamäťová karta označujú ako „nahrávacie médiá“. Disk DVD, ktorý bol nahratý v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) sa v tejto príručke označuje ako disk AVCHD. Dizajn a technické parametre kamkordéra a príslušenstva sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Overenie názvu modelu kamkordéra Ak existujú rozdiely v špecifikáciách medzi jednotlivými modelmi, názov modelu je uvedený v tejto príručke. Názov modelu svojho kamkordéra si môžete overiť na spodnej strane kamkordéra. Najvýznamnejšie rozdiely v špecifikáciách týchto produktov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. HDR- CX550E/ HDR- CX550VE* HDR- XR550E/ HDR- XR550VE* Nahrávacie médiá Interná pamäť + pamäťová karta Interný pevný disk + pamäťová karta Kapacita interných nahrávacích médií Konektor USB 64 GB Vstup/ Výstup 240 GB Modely označené * sú vybavené systémom GPS. Poznámky k používaniu Ak používate remienok na plece (predáva sa samostatne) zabráňte narážaniu kamkordéra o iné predmety. Kamkordér nepoužívajte vo veľmi hlučných prostrediach (HDR-XR550E/XR550VE). Informácie o snímači spadnutia (HDR-XR550E/XR550VE) Kamkordér je vybavený funkciou snímača spadnutia, ktorý ochraňuje pevný disk pred nárazom v prípade spadnutia kamkordéra. Ak dôjde k spadnutiu alebo ak sa kamkordér nachádza bezváhovom stave, je možné zachytiť zvuk zablokovania, ktorý signalizuje aktiváciu tejto funkcie v kamkordéri. Ak snímač spadnutia opakovane zaznamená spadnutie, nahrávanie alebo prehrávanie sa môže zastaviť. Poznámka k používaniu kamkordéra vo vysokých nadmorských výškach (HDR-XR550E/XR550VE) Kamkordér nezapínajte na miestach s nízkym tlakom vzduchu, kde nadmorská výška presahuje 5 000 metrov. V opačnom prípade sa môže poškodiť mechanika interného pevného disku kamkordéra. Nevykonávajte žiadne z nasledujúcich akcií. V opačnom prípade sa môže poškodiť nahrávacie médium, nahraté zábery nemusí byť možné prehrať, môže dôjsť k ich strate alebo sa môžu vyskytnúť iné poruchy. vysúvanie pamäťovej karty, keď svieti alebo bliká indikátor prístupu (s. 19) vyberanie batérie alebo sieťového adaptéra striedavého prúdu z kamkordéra alebo vystavovanie kamkordéra mechanickým nárazom alebo vibráciám, keď svietia alebo blikajú indikátory (Videozáznam)/ (Fotografia) (s. 20) alebo indikátor prístupu (s. 19) SK