Views
9 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Nastavenie displeja

Nastavenie displeja môžete zmeniť tak, aby sa hlásenia na displeji zobrazovali v zadanom jazyku. Dotknite sa položky (MENU) [Show others] [CLOCK/ LANG] (v kategórii [GENERAL SET]) [ LANGUAGE SET] požadovaný jazyk . 16 SK Zmena nastaveného jazyka

Krok 3: Príprava nahrávacieho média Nahrávacie médiá, ktoré môžete používať, závisia od kamkordéra. Na obrazovke kamkordéra sa zobrazujú nasledujúce ikony. HDR-CX550E/CX550VE HDR-XR550E/XR550VE Interná pamäť * * Interný pevný disk Pamäťová karta Pamäťová karta * V predvolenom nastavení sa videozáznamy a fotografie nahrávajú na toto nahrávacie médium. Na vybranom médiu môžete vykonávať nahrávanie, prehrávanie a úpravy. Tipy Informácie o čase, ktorý je k dispozícii pre nahrávanie videozáznamov, nájdete na strane 69. Výber nahrávacieho média pre videozáznamy Začíname Dotknite sa položky (MENU) [Show others] [MEDIA SETTINGS] (v kategórii [MANAGE MEDIA]) [MOVIE MEDIA SET]. Zobrazí sa obrazovka [MOVIE MEDIA SET]. Dotknite sa požadovaného nahrávacieho média. Dotknite sa položky [YES] . Nahrávacie médium je zmenené. Výber nahrávacieho média pre fotografie Dotknite sa položky (MENU) [Show others] [MEDIA SETTINGS] (v kategórii [MANAGE MEDIA]) [PHOTO MEDIA SET]. Zobrazí sa obrazovka [PHOTO MEDIA SET]. Dotknite sa požadovaného nahrávacieho média. Dotknite sa položky [YES] . Nahrávacie médium je zmenené. SK 17