Views
9 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Ak sa nahrávanie

Ak sa nahrávanie dokončí, ale údaje sa stále zapisujú na nahrávacie médium, tento stav bude indikovaný spôsobmi uvedenými nižšie. Počas tejto doby chráňte kamkordér pred nárazmi a vibráciami a nevyberajte batériu ani neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu. Indikátor prístupu (s. 19) svieti alebo bliká Ikona média v pravom hornom rohu obrazovky LCD bliká Tipy Informácie o čase, ktorý je k dispozícii na nahrávanie pre videozáznamy, nájdete na strane 69. Počas nahrávania videozáznamu môžete úplným stlačením tlačidla PHOTO snímať fotografie (Dual Rec). Po rozpoznaní tváre sa zobrazí biely rámček a kvalita obrazu okolo tváre sa automaticky optimalizuje ([FACE DETECTION]). Preferovanú tvár môžete určiť tak, že sa jej dotknete. V predvolenom nastavení sa fotografia automaticky nasníma, keď kamkordér počas nahrávania videozáznamu zistí úsmev osoby (Rozpoznávanie úsmevu). Z nahratých videozáznamov môžete vytvoriť statické zábery. Ak chcete zistiť, koľko času máte k dispozícii na nahrávanie, odhadovanú zostávajúcu kapacitu atď., postupne sa dotknite položiek (MENU) [Show others] [MEDIA INFO] (v kategórii [MANAGE MEDIA]). Obrazovka LCD kamkordéra dokáže zobrazovať záznam obrazov v rámci celej obrazovky (úplné zobrazenie pixlov). Pri prehrávaní na televízore, ktorý nie je kompatibilný s úplným zobrazením pixlov, to môže spôsobiť mierne orezanie horného, spodného, pravého a ľavého okraja obrazu. V takom prípade nastavte položku [GUIDEFRAME] na možnosť [ON] a snímky nahrávajte prostredníctvom pomocného vonkajšieho rámu zobrazeného na displeji. Ak chcete nastaviť uhol panela LCD, najprv otvorte panel LCD tak, aby s kamkordérom zvieral uhol 90 stupňov (), a potom nastavte požadovaný uhol (). 90 stupňov (max.) 90 stupňov 180 stupňov (max.) smerom ku kamkordéru Ak nahrávanie vykonávate iba pomocou hľadáčika, vysuňte hľadáčik a zatvorte panel LCD. Ak sa indikátor v hľadáčiku zobrazuje rozmazaný, posuňte páčku hľadáčika, ktorý sa nachádza na bočnej strane hľadáčika. Parameter [ STEADYSHOT] je predvolene nastavený na hodnotu [ACTIVE]. 22 SK

Údajový kód počas nahrávania Dátum, čas a podmienky nahrávania a súradnice (HDR-CX550VE/XR550VE) sa automaticky zaznamenajú na nahrávacie médium. Počas nahrávania nie sú zobrazené. Počas prehrávania ich môžete skontrolovať pomocou funkcie [DATA CODE]. Ak ich chcete zobraziť, postupne sa dotknite položiek (MENU) [Show others] [PLAYBACK SET] (v kategórii [PLAYBACK]) [DATA CODE] požadovaného nastavenia . Fotografovanie V predvolenom nastavení sa fotografie nahrávajú na nasledujúce nahrávacie médiá. HDR-CX550E/CX550VE: Interná pamäť HDR-XR550E/XR550VE: Interný pevný disk Tipy Informácie o tom, ako zmeniť nahrávacie médium, nájdete na strane 17. Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor (Fotografia). Obrazovka LCD sa prepne do režimu snímania fotografií a pomer strán obrazovky sa zmení na 4:3. Jemným stláčaním tlačidla PHOTO nastavte zaostrenie a potom tlačidlo úplne stlačte. Fotografie môžete snímať aj tak, že sa dotknete položky na obrazovke LCD. Nahrávanie/Prehrávanie Bliká Rozsvieti sa Keď sa ikona prestane zobrazovať, fotografia je nahratá. SK 23