Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

snímania zaznamenajú

snímania zaznamenajú automaticky. Tieto informácie sa počas nahrávania nezobrazujú, môžete ich však zobraziť počas prehrávania, a to tak, že sa dotknete položky (MENU) [Show others] [PLAYBACK SET] (v kategórii [PLAYBACK]) [DATA CODE] a požadovaného nastavenia . V predvolenom nastavení je vopred nahraný chránený ukážkový videozáznam. Nastavenie hlasitosti zvuku videozáznamov Počas prehrávania videozáznamov sa dotknite položky a nastavte hlasitosť pomocou položiek / . Hlasitosť zvuku môžete nastaviť pomocou položiek / v ponuke OPTION MENU. Prezeranie fotografií Kamkordér zobrazuje vybranú fotografiu. Predchádzajúce Prechod na obrazovku VISUAL INDEX Spustenie/Zastavenie prezentácie záberov Nasledujúce OPTION MENU Tipy Pri prezeraní fotografií nahratých na pamäťovej karte sa na obrazovke zobrazí indikátor (priečinok prehrávania).

Prehrávanie záberov na televízore Spôsoby pripojenia a kvalita obrazu (vysoké rozlíšenie (HD) alebo štandardné rozlíšenie (STD)) na televíznej obrazovke sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojeného televízora a použitých konektorov. Pripojenie televízora pomocou sprievodcu [TV CONNECT Guide] Dotknite sa položky / a vyberte vstupný konektor televízora. Potom sa dotknite položky . Zobrazí sa spôsob pripojenia. Ak sa dotknete položky [HINT], môžete zobraziť tipy na pripojenie alebo zmeniť nastavenie kamkordéra. Kamkordér môžete jednoducho pripojiť k televízoru podľa pokynov zobrazených na obrazovke LCD, [TV CONNECT Guide]. Prepnite vstup na televízore na pripojený konektor. Ďalšie informácie nájdete v príručke k televízoru. Zapnite kamkordér a dotknite sa položky (MENU) [Show others] [TV CONNECT Guide] (v kategórii [OTHERS]) na obrazovke LCD. Ako zdroj napájania použite sieťový adaptér striedavého prúdu (s. 13). Konektory na kamkordéri Vstupné konektory na televíznom prijímači Pripojte kamkordér k televízoru. Konektor HDMI OUT Nahrávanie/Prehrávanie Dotknite sa položky [High Definition TV]. Konektor pre diaľkový ovládač A/V Dotknite sa položky [YES]. Keď sa na výstup videozáznamu použije prípojný A/V kábel, výstup videozáznamu SK 29