Views
4 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Vytvorenie disku AVCHD

Vytvorenie disku AVCHD kliknite na položky 42 SK Spojením videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD), ktoré boli predtým importované do počítača, môžete vytvoriť disk AVCHD (s. 41). V tejto časti je vysvetlený postup pri nahrávaní videozáznamu v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) na disk DVD. 1 Zapnite počítač a vložte nepoužitý disk do jednotky DVD. Informácie o typoch diskov, ktoré môžete používať, nájdete na strane 38. Ak sa automaticky spustí iný softvér než aplikácia „PMB“, zatvorte ho. 2 Spustite aplikáciu „PMB“ (s. 37). 3 Kliknite na položku [Calendar] alebo na položku [Index] v ľavej časti okna, vyberte dátum alebo priečinok, a potom vyberte videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD). Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) sú označené ikonou . Na disk nie je možné ukladať fotografie. Ak chcete vybrať viacero videozáznamov, podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na miniatúry príslušných videozáznamov. 4 V hornej časti okna postupne [Create AVCHD Format Discs (HD)]. Zobrazí sa okno slúžiace na výber videozáznamov. Ak chcete pridať ďalšie videozáznamy k už vybraným videozáznamom, vyberte tieto videozáznamy v hlavnom okne a myšou ich presuňte do okna na výber videozáznamov. 5 Vytvorte disk podľa pokynov na obrazovke. Vytvorenie disku môže trvať dlhšiu dobu. Prehrávanie disku AVCHD v počítači Disky AVCHD môžete prehrávať pomocou prehrávača „Player for AVCHD“, ktorý sa nainštaluje spolu s aplikáciou „PMB“. Ak chcete spustiť program „Player for AVCHD“, kliknite na položku [Start] [All Programs] [PMB] [PMB Launcher] [View] [Player for AVCHD]. Ak potrebujete pomoc pri používaní nástroja „Player for AVCHD“, nájdete ju v Pomocníkovi tohto nástroja. V závislosti od prostredia v počítači sa môže stať, že videozáznamy sa nebudú prehrávať plynulo.

Vytvorenie disku Blu-ray Disk Blu-ray s videozáznamom v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) môžete vytvoriť z videozáznamu, ktorý bol predtým importovaný do počítača (s. 41). Na vytváranie diskov Blu-ray je nutné nainštalovať doplnok BD Add-on Software pre aplikáciu „PMB“. Kliknite na položku [BD Add-on Software] na inštalačnej obrazovke aplikácie „PMB“ a nainštalujte tento doplnok podľa pokynov na obrazovke. Pri inštalácii doplnku [BD Add-on Software] pripojte svoj počítač k internetu. Vytvorenie disku v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD), ktorý je možné prehrávať v bežných prehrávačoch DVD Disk v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) môžete vytvoriť výberom videozáznamov, ktoré ste predtým importovali do počítača (s. 41). Poznámky Ako zdroje môžete vybrať videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD). Kvalita obrazu sa však skonvertuje z vysokého rozlíšenia (HD) na štandardné rozlíšenie (STD). Konverzia kvality videozáznamov bude trvať dlhšie ako samotné napaľovanie videozáznamov. Do diskovej jednotky vložte nepoužitý disk Blu-ray a kliknite na položku [Create Blu-ray Disc (HD)] v kroku 4 časti „Vytvorenie disku AVCHD“ (s. 42). Ostatné postupy sú rovnaké ako v prípade vytvárania disku AVCHD. Váš počítač musí podporovať vytváranie diskov Blu-ray. Na vytváranie diskov Blu-ray sú k dispozícii médiá s označením BD-R (neprepisovateľné) a s označením BD-RE (prepisovateľné). Po vytvorení disku už nemôžete pridávať ďalší obsah na žiadny typ disku. 1 Zapnite počítač a vložte nepoužitý disk do jednotky DVD. Informácie o typoch diskov, ktoré môžete používať, nájdete na strane 38. Ak sa automaticky spustí iný softvér než aplikácia „PMB“, zatvorte ho. 2 Spustite aplikáciu „PMB“ (s. 37). 3 Kliknite na položku [Calendar] alebo na položku [Index] v ľavej časti okna, vyberte dátum alebo priečinok, a potom vyberte videozáznamy. Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) sú označené ikonou . Ak chcete vybrať viacero videozáznamov, podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na miniatúry príslušných videozáznamov. Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača SK 43

 • Page 1 and 2:

  4-170-539-42(1) Nadzór nad dystryb

 • Page 3 and 4:

  przedstawicielem w sprawach bezpiec

 • Page 5 and 6:

  Programy telewizyjne, filmy, taśmy

 • Page 7 and 8:

  Sprawdzenie nazwy modelu posiadanej

 • Page 9 and 10:

  Spis treści Przeczytać najpierw..

 • Page 11 and 12:

  Czynności wstępne Etap 1: Ładowa

 • Page 13 and 14:

  Używanie gniazda elektrycznego jak

 • Page 15 and 16:

  Uwagi Data i godzina nie są wyśw

 • Page 17 and 18:

  Etap 3: Przygotowanie nośnika zapi

 • Page 19 and 20:

  W opisywanej kamerze można używa

 • Page 21 and 22:

  Nagrywanie filmów Naciśnij START/

 • Page 23 and 24:

  Kod danych podczas nagrywania Na no

 • Page 25 and 26:

  Dobór ustawień do warunków filmo

 • Page 27 and 28:

  : wyświetla filmy zarejestrowane w

 • Page 29 and 30:

  Odtwarzanie obrazów na ekranie odb

 • Page 31 and 32:

  Jeżeli podłączone urządzenie je

 • Page 33 and 34:

  Aby usunąć wszystkie zdjęcia wyk

 • Page 35 and 36:

  Pozostałe Port USB (musi to być d

 • Page 37 and 38:

  : Uruchamia program „PMB”. : Wy

 • Page 39 and 40:

  Wybór metody tworzenia płyty (kom

 • Page 41 and 42:

  Tworzenie płyty jednym przyciskiem

 • Page 43 and 44:

  Tworzenie płyty AVCHD Istnieje mo

 • Page 45 and 46:

  4 W górnej części okna kliknij

 • Page 47 and 48:

  5 Dotknij [Kopiuj.] na ekranie kame

 • Page 49 and 50:

  Zwykłe urządzenie DVD Odtwarzacz

 • Page 51 and 52:

  Dotknij przycisku [TAK] na ekranie

 • Page 53 and 54:

  Tworzenie płyty w formacie standar

 • Page 55 and 56:

  Dostosowywanie ustawień kamery Kor

 • Page 57 and 58:

  Korzystanie z OPTION MENU OPTION ME

 • Page 59 and 60:

  AUTO POD ŚWIATŁ........ Automatyc

 • Page 61 and 62:

  KARTA PAMIĘCI............... Usuwa

 • Page 63 and 64:

  Dodatkowe informacje Rozwiązywanie

 • Page 65 and 66:

  Bateria jest praktycznie rozładowa

 • Page 67 and 68:

  Czyszczenie ekranu LCD Odciski pal

 • Page 69 and 70:

  Ogniskowa: f=3,8 ~ 38,0 mm Po przel

 • Page 71 and 72:

  Wewnętrzny dysk twardy Przy wysoki

 • Page 73 and 74:

  Szybki przewodnik Wskaźniki ekrano

 • Page 75 and 76:

  Wbudowany mikrofon Lampa błyskowa

 • Page 77 and 78:

  Indeks A Akumulator................

 • Page 79 and 80:

  Upozornění Elektromagnetické pol

 • Page 81 and 82:

  Informace o nastavení jazyka Pro

 • Page 83 and 84:

  Poznámky k použití Neprováděj

 • Page 85 and 86:

  Obsah Přečtěte si před použit

 • Page 87 and 88:

  Začínáme Krok 1: Nabíjení modu

 • Page 89 and 90:

  Použití síťové zásuvky jako z

 • Page 91 and 92:

  Poznámky Datum a čas se nezobraz

 • Page 93 and 94:

  Krok 3: Příprava záznamového m

 • Page 95 and 96:

  V této videokameře lze používat

 • Page 97 and 98:

  Nahrávání videoklipů Stisknutí

 • Page 99 and 100:

  Datový kód během nahrávání Na

 • Page 101 and 102:

  Nastavení podle podmínek nahráv

 • Page 103 and 104:

  Zobrazí obrazovku pro výběr typu

 • Page 105 and 106:

  Přehrávání obrazů na televizor

 • Page 107 and 108:

  Je-li připojené zařízení kompa

 • Page 109 and 110:

  Klepnutím na / vyberte datum poř

 • Page 111 and 112:

  * 1 Požaduje se standardní instal

 • Page 113 and 114:

  Spuštění PMB (Picture Motion Bro

 • Page 115 and 116:

  Disky kompatibilní s „PMB“ Pro

 • Page 117 and 118:

  Import videoklipů a fotografií do

 • Page 119 and 120:

  Vytváření disku Blu-ray Můžete

 • Page 121 and 122:

  Ukládání obrazů pomocí extern

 • Page 123 and 124:

  Přehrajte obraz (str. 26). Obrazy

 • Page 125 and 126:

  Vložte dosud nepoužitý disk do v

 • Page 127 and 128:

  Tipy Pokud nelze přehrávat vytvo

 • Page 129 and 130:

  Spusťte přehrávání na videokam

 • Page 131 and 132:

  Poznámky Podle podmínek nahráv

 • Page 133 and 134:

  Seznamy nabídek Kategorie (RUČNÍ

 • Page 135 and 136:

  KOPÍROVAT FILM KOP.dle výběru...

 • Page 137 and 138:

  Získání podrobných informací z

 • Page 139 and 140:

  Celkový počet videoklipů a fotog

 • Page 141 and 142:

  Nepoužívejte videokameru, pokud j

 • Page 143 and 144:

  Objektiv: Objektiv G 10 (optický)

 • Page 145 and 146:

  Vnitřní pevný disk Obraz ve vyso

 • Page 147 and 148:

  Rychlé odkazy Indikátory na obraz

 • Page 149 and 150:

  Vestavěný mikrofon Blesk Objekt

 • Page 151 and 152:

  Rejstřík A AVCHD.................

 • Page 153 and 154:

  el. Kérjük, hogy minden szerviz-

 • Page 155 and 156:

  Működési hibát okozhat, ha az L

 • Page 157 and 158:

  A videokamera típusnevének ellen

 • Page 159 and 160:

  Tartalomjegyzék Először ezt olva

 • Page 161 and 162:

  Az első lépések 1. lépés: Az a

 • Page 163 and 164:

  Hálózati áramforrás használata

 • Page 165 and 166:

  Megjegyzések Bár felvételkész

 • Page 167 and 168:

  3. lépés: A felvételi adathordoz

 • Page 169 and 170:

  A videokamerával normál méretű

 • Page 171 and 172:

  Videó felvétele A START/STOP gomb

 • Page 173 and 174:

  Adatkód felvételkor A felvétel d

 • Page 175 and 176:

  Beállítás a felvételi körülm

 • Page 177 and 178:

  A kezelőgombok megjelenítését v

 • Page 179 and 180:

  Felvételek megtekintése televízi

 • Page 181 and 182:

  HDMI-kábellel történő csatlakoz

 • Page 183 and 184:

  Adott napon rögzített videók/ f

 • Page 185 and 186:

  * 1 Normál telepítés szükséges

 • Page 187 and 188:

  A PMB (Picture Motion Browser) ind

 • Page 189 and 190:

  A „PMB” alkalmazással használ

 • Page 191 and 192:

  Videók és fényképek importálá

 • Page 193 and 194:

  Blu-ray lemez létrehozása Blu-ray

 • Page 195 and 196:

  Képek mentése külső eszköz seg

 • Page 197 and 198:

  Szabad tárhely a külső adathordo

 • Page 199 and 200:

  Lemez készítése a DVDirect Expre

 • Page 201 and 202:

  Lemez lejátszása a DVD-írón Ti

 • Page 203 and 204:

  A/V távcsatlakozó A kamerát a f

 • Page 205 and 206:

  A videokamera testre szabása A men

 • Page 207 and 208:

  Az OPTION MENU használata A OPTION

 • Page 209 and 210:

  TÁRCSABEÁLLÍTÁS......... Funkci

 • Page 211 and 212:

  KÉPKEZ.FÁJL JAV. BELSŐ MEMÓRIA*

 • Page 213 and 214:

  További információk Hibaelhárí

 • Page 215 and 216:

  Az akkumulátor felforrósodott. Cs

 • Page 217 and 218: A készülék házának karbantart
 • Page 219 and 220: Fókuszhossz: f=3,8 ~ 38,0 mm 35 mm
 • Page 221 and 222: Normál felbontású képminőség
 • Page 223 and 224: Gyors útmutató A képernyőn lát
 • Page 225 and 226: Active Interface Shoe Az Active Int
 • Page 227 and 228: Tárgymutató A A „Handycam” k
 • Page 229 and 230: Upozornenie Elektromagnetické pole
 • Page 231 and 232: Čierne bodky Biele, červené, mod
 • Page 233 and 234: Overenie názvu modelu kamkordéra
 • Page 235 and 236: Obsah Najskôr si prečítajte tiet
 • Page 237 and 238: Začíname Krok 1: Nabíjanie baté
 • Page 239 and 240: Použitie sieťovej zásuvky ako zd
 • Page 241 and 242: Poznámky Počas nahrávania sa d
 • Page 243 and 244: Krok 3: Príprava nahrávacieho mé
 • Page 245 and 246: Na pamäťovú kartu ani na adapté
 • Page 247 and 248: Nahrávanie videozáznamov Stlačen
 • Page 249 and 250: Údajový kód počas nahrávania D
 • Page 251 and 252: Úprava nastavení podľa podmienok
 • Page 253 and 254: Zobrazenie obrazovky na výber typu
 • Page 255 and 256: Prehrávanie záberov na televízor
 • Page 257 and 258: Pripojenie pomocou kábla HDMI
 • Page 259 and 260: Odstránenie všetkých videozázna
 • Page 261 and 262: Ďalšie Port USB (tento port musí
 • Page 263 and 264: Spustenie aplikácie PMB (Picture M
 • Page 265 and 266: Disky, ktoré sa môžu používať
 • Page 267: Import videozáznamov a fotografií
 • Page 271 and 272: Ukladanie záberov s externým zari
 • Page 273 and 274: Ak chcete potvrdiť výber záberu,
 • Page 275 and 276: Zapnite kamkordér a pripojte napa
 • Page 277 and 278: Tipy Ak vytvorené disky v kvalite
 • Page 279 and 280: Pripojte kamkordér k nahrávaciemu
 • Page 281 and 282: Poznámky V závislosti od podmien
 • Page 283 and 284: Zoznamy ponúk Kategória (MANUAL S
 • Page 285 and 286: PROTECT PROTECT....................
 • Page 287 and 288: OTHER SETTINGS DEMO MODE...........
 • Page 289 and 290: Ďalšie informácie Riešenie prob
 • Page 291 and 292: Preventívne opatrenia Nie je vlo
 • Page 293 and 294: Špecifikácie Pri prevode kamkord
 • Page 295 and 296: Nabíjateľná batéria NP-FV50 Max
 • Page 297 and 298: Ochranné známky „Handycam“ a
 • Page 299 and 300: Indikátor Význam X.V.COLOR SHUTT
 • Page 301 and 302: HDR-CX550E/CX550VE Tlačidlo PHOTO