Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Tworzenie płyty Blu-ray

Tworzenie płyty Blu-ray Istnieje możliwość utworzenia płyty Blu-ray z wcześniej zaimportowanym do komputera filmem w wysokiej rozdzielczości (HD) (str. 42). Do tworzenia płyt Blu-ray konieczne jest zainstalowanie dodatku BD Add-on Software do programu „PMB”. Kliknij [BD Add-on Software] na ekranie instalacyjnym programu „PMB” i zainstaluj ten dodatek postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Podczas instalacji dodatku [BD Add-on Software] komputer powinien być połączony z Internetem. Włóż niezapisaną płytę Blu-ray do napędu i kliknij [Create Blu-ray Disc (HD)] w punkcie 4 procedury „Tworzenie płyty AVCHD” (str. 43). Pozostałe procedury są takie same, jak podczas tworzenia płyty AVCHD. Posiadany komputer musi obsługiwać tworzenie płyt Blu-ray. Do tworzenia płyt Blu-ray nadają się nośniki BD-R (jednokrotnego zapisu) i BD‐RE (wielokrotnego zapisu). W przypadku obu rodzajów płyt po ich utworzeniu nie można dodawać żadnych materiałów. 44 PL Tworzenie płyty w formacie standardowej rozdzielczości (STD), którą można odtwarzać na zwykłych odtwarzaczach DVD Płytę w formacie standardowej rozdzielczości (STD) można utworzyć wybierając filmy zaimportowane wcześniej do komputera (str. 42). Uwagi Źródłem mogą być filmy w wysokiej rozdzielczości (HD). Obrazy w wysokiej rozdzielczości (HD) są jednak konwertowane do obrazów w rozdzielczości standardowej (STD). Konwertowanie jakości obrazu filmów zajmuje więcej czasu niż ich nagrywanie. 1 Włącz komputer i włóż niezapisaną płytę do napędu DVD. Informacje o rodzajach płyt, jakich można używać, znajdują się na stronie 39. Jeżeli inny program niż „PMB” zostanie automatycznie uruchomiony, zakończ jego pracę. 2 Uruchom program „PMB” (str. 38). 3 Kliknij [Calendar] lub [Index] z lewej strony okna i wybierz folder lub datę, a następnie zaznacz filmy. Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD) są oznaczone symbolem . Aby zaznaczyć kilka filmów, przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl i klikaj poszczególne miniatury.

4 W górnej części okna kliknij [Create DVD-Video Format Discs (STD)]. Pojawi się okno służące do wyboru filmów. Aby dodać filmy do wcześniej zaznaczonych, wystarczy zaznaczyć te filmy w głównym oknie, a następnie przenieść je metodą „przeciągnij i upuść” do okna wyboru filmów. Edycja filmów Istnieje możliwość wycięcia z filmu pewnych jego fragmentów i zapisania ich w postaci innego pliku. Kliknij dwukrotnie film do edycji na ekranie programu „PMB”, następnie kliknij [Show Edit Palette] z prawej strony ekranu [Trim Video] lub wybierz menu [Manipulate] [Edit] [Trim Video]. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy „PMB Help” (str. 38). 5 Aby utworzyć płytę, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Tworzenie płyty może być operacją czasochłonną. Kopiowanie płyty Zawartość nagranej płyty można skopiować na inną płytę z wykorzystaniem aplikacji „Video Disc Copier”. Aby uruchomić ten program, kliknij [Start] [All Programs] [PMB] [PMB Launcher] [Disc Creation] [Video Disc Copier]. Informacje na temat obsługi programu „Video Disc Copier” można znaleźć w jego pomocy. Nie można kopiować filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) poprzez ich konwersję do standardowej rozdzielczości (STD). Nie można kopiować na płytę Blu-ray. Przechwytywanie zdjęć z kadrów filmu Istnieje możliwość zapisania kadru filmu w postaci pliku zdjęciowego. Kliknij dwukrotnie film do edycji na ekranie programu „PMB”, następnie kliknij [Show Edit Palette] z prawej strony ekranu [Save Frame]. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy „PMB Help” (str. 38). PL 45 Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera