Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Slovacco

Tworzenie płyty przy

Tworzenie płyty przy użyciu nagrywarki DVD Dotknij przycisku [TAK] na ekranie kamery. Odtwarzanie obrazów z nośnika zewnętrznego na kamerze Dotknij [Odtwarzaj bez kopiowania.] w punkcie 5 powyżej. Zostanie wyświetlony ekran VISUAL INDEX nośnika zewnętrznego. Odtwórz obraz (str. 26). Uwagi Nie można wyświetlić indeksu dat zdjęć i Indeks mapy (HDR-CX550VE/XR550VE). Jeżeli kamera nie rozpoznaje nośnika zewnętrznego, należy spróbować wykonać poniższe czynności. Ponownie podłączyć przejściówkę USB do kamery Jeżeli nośnik zewnętrzny zaopatrzony jest w przewód zasilający, podłączyć go do gniazda elektrycznego Zakończenie połączenia z nośnikiem zewnętrznym Dotknij na ekranie VISUAL INDEX nośnika zewnętrznego. Odłącz przejściówkę USB. 48 PL Obrazy można również oglądać na ekranie podłączonego do kamery odbiornika telewizyjnego (str. 29). Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD) można odtwarzać z poziomu komputera przy użyciu programu [Player for AVCHD]. Uruchom program [Player for AVCHD] (str. 43) i, korzystając z menu [Settings], wybierz napęd odpowiadający podłączonemu nośnikowi zewnętrznemu. Wybór metody tworzenia płyty Opisano tutaj kilka metod tworzenia płyty AVCHD lub płyty z obrazem w standardowej rozdzielczości (STD) z filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) lub zdjęć zarejestrowanych na kamerze. Należy wybrać metodę, która jest zgodna z posiadanym odtwarzaczem płyt. Uwagi Przygotuj płytę DVD, np. DVD-R, do operacji tworzenia płyty. Na stronie 44 można znaleźć informacje na ten temat tworzenia płyty Blu-ray. Informacje dotyczące zapisywania obrazów na nośniku zewnętrznym znajdują się na stronie 46. Urządzenie zgodne z formatem AVCHD Odtwarzacz Odtwarzacz płyt Sony Blu-ray PlayStation 3 itp. Urządzenie do tworzenia płyty Nagrywarka DVD, DVDirect Express (str. 49) Nagrywarka DVD itp., inna niż DVDirect Express (str. 52) Rodzaj płyty Płyta AVCHD (wysoka rozdzielczość (HD))

Zwykłe urządzenie DVD Odtwarzacz Odtwarzacz DVD Komputer umożliwiający odtwarzanie płyt itp. Urządzenie do tworzenia płyty Nagrywarka DVD, DVDirect Express (str. 49) Nagrywarka DVD, inna niż DVDirect Express (str. 52) Nagrywarka płyt itp. (str. 53) Rodzaj płyty Płyta z nagraniami w standardowej rozdzielczość obrazu (STD) Uwagi Należy zadbać o to, aby posiadana stacja PlayStation 3 zawsze korzystała z najnowszej wersji oprogramowania systemowego PlayStation 3. W niektórych krajach lub regionach stacje PlayStation 3 mogą być niedostępne. W przypadku kopiowania lub tworzenia płyt należy usunąć film demonstracyjny. Jeżeli nie zostanie on usunięty, kamera może nie działać prawidłowo. Usuniętego filmu demonstracyjnego nie można jednak odzyskać. Płyty AVCHD można odtwarzać wyłącznie na urządzeniach zgodnych z formatem AVCHD. Płyt AVCHD nie należy używać w odtwarzaczach/nagrywarkach DVD. Ze względu na fakt, że odtwarzacze/nagrywarki DVD nie obsługują formatu AVCHD, mogą wystąpić problemy z wysunięciem takiej płyty z odtwarzacza/nagrywarki DVD. Nie można utworzyć płyty AVCHD z filmu zarejestrowanego w trybie [HD FX] funkcji [ TRYB NAGR.]. Filmy zarejestrowane w trybie [HD FX] należy zapisywać na płytach Blu-ray albo na zewnętrznych urządzeniach pamięciowych (str. 46). Tworzenie płyty przy użyciu dedykowanej nagrywarki DVD, DVDirect Express Przy użyciu dedykowanej nagrywarki DVD, DVDirect Express (oddzielnie w sprzedaży), można utworzyć płytę lub odtwarzać obrazy z utworzonej płyty. Informacje na ten temat można również znaleźć w instrukcji obsługi nagrywarki DVD. Uwagi Kamera powinna być podłączona do gniazda elektrycznego za pośrednictwem dostarczonego zasilacza sieciowego (str. 13). Można stosować tylko puste płyty następujących typów: DVD-R o śr. 12 cm DVD+R o śr. 12 cm Urządzenie nie obsługuje płyt dwuwarstwowych. W tej części urządzenie DVDirect Express określane będzie mianem „nagrywarki DVD”. Podłącz zasilacz sieciowy i przewód zasilający do gniazda DC IN kamery i do gniazda elektrycznego (str. 13). Włącz kamerę i podłącz nagrywarkę DVD do gniazda (USB) kamery za pośrednictwem przewodu USB nagrywarki DVD. PL 49 Zapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzenia